Spotkania z ciekawymi zawodami 2023


Dyrekcja Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie serdecznie zaprasza uczniów klas VIII SZKÓŁ PODSTAWOWCH, zainteresowanych dalszą edukacją w naszej szkole, na „Spotkanie z ciekawymi zawodami”.  

Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w dwóch turach: pierwsza – 22.03.2023r.  oraz druga –  23.03.2023r. w Zespole Szkół CKZ w Grubnie, w godzinach 9.30 -12.30. 

Na spotkaniu tym uczniowie, pracując w grupach, będą mogli zapoznać się z istotą i charakterem danego zawodu. Dowiedzą się, czym zajmuje się fachowiec wybranej profesji.  

Pod opieką nauczyciela z naszej szkoły wezmą udział w zajęciach warsztatowych w  wybranym przez siebie zawodzie (mogą wybrać 1 lub 2 zawody).

Zajęcia zaczną się od krótkiego przedstawienia kierunku. Następnie uczniowie będą mieli okazję poznać zawód od  strony praktycznej.  

Osoba odpowiedzialna za sprawy organizacyjne: Ewelina Sowińska, tel. 600 031 293 / e-mail: ewelina.sowinska@grubno.pl

 

ZGŁOSZENIA OSÓB INDYWIDUALNYCH:

UCZNIOWIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, KTÓRZY CHCĄ  ZAPISAĆ SIĘ NA WARSZTATY, PROSZENI SĄ O WPISANIE SIĘ DO TABELI ZAMIESZCZONEJ PONIŻEJ: 

TABELA – Zgłoszenia indywidualne 2023.xlsx

Termin na wypełnienie formularza zgłoszeniowego do udziału w warsztatach upływa dnia 8 marca  2023r. o godz. 15.00 (po tym czasie formularze zostaną zablokowane przez Organizatora). 

ZGŁOSZENIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH:

Spotkanie z ciekawymi zawodami 2023r

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgłaszając się na Warsztaty wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu  dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Więcej…

Kalendarz ósmoklasisty


Od 16.05.2022 r.(poniedziałek) do 21.06.2022 r. (wtorek),  do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24.06.2022 r. (piątek) do 12.07.2022 r. (wtorek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Więcej…
10

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej


W tym zawodzie nauczysz się wielu przydatnych umiejętności w zakresie projektowania, fotografii, obróbki zdjęć, obsługi programów graficznych i różnego rodzaju drukarek. Poznasz wszystkie etapy produkcji broszury, od projektu wstępnego, przez pozyskanie materiałów, przygotowanie publikacji do druku, po sam wydruk. Dodatkowo nauczysz się pracować w małych zespołach i zarządzać nimi.

Więcej…

Dni otwarte


ZS CKZ im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie serdecznie zaprasza Rodziców i Uczniów ósmych klas szkół podstawowych na indywidualne dni otwarte naszej szkoły. Ze względu na sytuację pandemiczną w tym roku szkolnym proponujemy indywidualne zwiedzanie szkoły i obiektów szkolnym w dogodnym dla Państwa terminie. Zapraszamy na nie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez wysłanie sms pod numerem 600 031 293.

Znajdą nas Państwo również w mediach społecznościowych. Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, Instagramie.

Więcej…

Technik hotelarstwa


Technik hotelarstwa w Grubnie to mnóstwo atrakcji.

Darmowe kursy unijne z certyfikatem: barmański, sommelierski (znawca win), kelnerski. Wyjazdy do najlepszych hoteli, praktyki organizowane przez szkołę i najważniejsze‼️ pomocni nauczyciele i sympatyczni uczniowie.

Więcej…

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Jakie kwalifikacje uzyskuje technik żywienia i usług gastronomicznych?

Kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Żywność jest nieodzownym elementem życia człowieka. Jemy po to, aby żyć, jemy dla przyjemności oraz spędzając czas z rodzinami i przyjaciółmi. Lubisz jeść i przygotowywać potrawy? Jeżeli jesteś osobą kreatywną, otwartą i życzliwą, masz pozytywne nastawienie do ludzi, lubisz pracę w zespole, a także łatwo nawiązujesz kontakty – ten zawód jest dla Ciebie.

Więcej…

Technik architektury krajobrazu 


Technik architektury krajobrazu to niezwykły zawód dla niezwykłych ludzi. Łączy w sobie nauki przyrodnicze, artystyczne i humanistyczne z nowymi technologiami.  Wybierając ten zawód będziesz mógł pracować zarówno w biurze, jak i na świeżym powietrzu. To zajęcie dla osób, które mają w sobie chęć do działania. Takich, które chcą rozwijać kreatywność i wyobraźnię, ale i wcielać w życie swoje pomysły, dzięki konkretnym umiejętnościom technicznym. Jednocześnie to zawód dla tych, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk i zmęczyć pracą fizyczną. Jeśli chcesz rozwijać w sobie takie cechy, to jest to zawód dla Ciebie.

Więcej…

Technik mechatronik


Technik mechatronik to zawód, który daje szansę absolwentom po ukończeniu naszej szkoły na zdobycie ciekawej pracy.

Mechatronika jest spotykana między innymi w:
– nowoczesnych aparatach fotograficznych,
– w napędach dysków komputerowych,
– samochodach.

 

Więcej…

Jak zadać pytania podczas Drzwi Otwartych?


drzwi_otwarte_minecraftPodczas Drzwi Otwartych 6 czerwca (sobota) w godz. 16.00-18.00 na serwerze Discord https://discord.gg/c9ZNFc6 będą dostępni nauczyciele i uczniowie, którzy chętnie odpowiedzą na pytania zadane w dowolnej formie: chat lub rozmowa głosowa.
Będzie dostępna także osoba, która udzieli porad technicznych, wszystkim tym, którzy chcą wejść do wirtualnej szkoły a napotkali na jakiś problem. Wersja 1.15.2

Kilka wskazówek dla zwiedzających: Grubno w Minecrafcie to nie jest pełne odwzorowanie szkoły, jest to raczej pewna wizja uczniów technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Więcej…

Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych w swojej siedzibie


Szkoły i placówki publikują listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych w swojej siedzibie.
Wynika to wprost z art. 157 ust. 2 pkt 2 i art. 158 ust. 1, 3 i 4 ustawy Prawo oświatowe. Szkoły i placówki zostały więc zobowiązane do podania do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie danego publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły lub publicznej placówki listy zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu, przyjęciu albo nieprzyjęciu kandydata do danego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, publicznej szkoły, publicznej placówki, na zajęcia w publicznej placówce oświatowo-wychowawczej, na kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych lub na kwalifikacyjny kurs zawodowy. Listy powinny zawierać imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Publikacja jest ograniczona w czasie – zgodnie z art. 158 ust. 10 ustawy Prawo oświatowe.
Uznać zatem należy, że polski prawodawca wprost zdecydował, w jakim zakresie oraz w jaki sposób powinny zostać opublikowane listy uczniów. Zatem publikowanie wyników procesu rekrutacyjnego na stronie internetowej szkoły jest niedopuszczalne, niezależnie od tego, czy na taką publikację wyraził zgodę uczeń lub opiekun prawny ucznia.