DRODZY RODZICE, DRODZY KANDYDACI


22 lipca 2021 r. zostały wywieszone w holu szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do klas I Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia oraz lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do internatu.

2 sierpnia 2021 r. komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i listę kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

Od 3 sierpnia 2021 r. do 20 sierpnia 2021 r. do godz. 15.00 (w przypadku wolnych miejsc) szkoła przeprowadzi postępowanie uzupełniające. Ostateczną listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości 23 sierpnia 2021 r.

Dni otwarte


ZS CKZ im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie serdecznie zaprasza Rodziców i Uczniów ósmych klas szkół podstawowych na indywidualne dni otwarte naszej szkoły. Ze względu na sytuację pandemiczną w tym roku szkolnym proponujemy indywidualne zwiedzanie szkoły i obiektów szkolnym w dogodnym dla Państwa terminie. Zapraszamy na nie po uprzednim kontakcie telefonicznym lub poprzez wysłanie sms pod numerem 600 031 293.

Znajdą nas Państwo również w mediach społecznościowych. Zachęcamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku, Instagramie.

Więcej…

Drodzy Ósmoklasiści! Drodzy Rodzice!


Od 17 maja 2021 r. (poniedziałek) rozpoczynamy rekrutację do 5-letniego Technikum i 3-letniej Branżowej Szkoły I Stopnia. Wniosek o przyjęcie do szkoły w wersji papierowej jest do pobrania tutaj. Wszystkie terminy postępowania rekrutacyjnego znajdują się poniżej.

Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją (zapakowany w koszulkę) można złożyć w sekretariacie szkoły lub wrzucić do specjalnie przygotowanej urny w holu głównym szkoły.

Od 17 maja wniosek o przyjęcie do szkoły można wypełnić również w formie elektronicznej pod tym linkami (wniosek do Technikum, wniosek do Szkoły Branżowej).

Wersja online jest przeznaczony dla tych kandydatów, którzy wstępnie rozważają naukę w naszej szkole. Jest to formularz, który będzie aktywny tylko do 21 czerwca (poniedziałek) do godz. 15.00.

Kandydaci, którzy są zdecydowani, muszą złożyć wniosek w wersji papierowej wraz z wymaganą dokumentacją w terminie od 25 czerwca (piątek) do 14 lipca br. (środa) do godz. 15.00. Przypominamy, że wniosek o przyjęcie do szkoły powinien być podpisany zarówno przez kandydata jak i rodzica/opiekuna prawnego. Tylko takie wnioski będą brane pod uwagę przez komisję rekrutacyjną.

 

Dyrekcja szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym
1. Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna). od 17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.

do godz. 15.00

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje. Od 25 czerwca 2021 r.

do 14 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 14 lipca 2021 r.
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanych w oświadczeniach. do 21 lipca 2021 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 22 lipca 2021 r.
6. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie. od 17 maja 2021 r.

do 26 lipca 2021 r.

7. Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.⃰ od 23 lipca 2021 r.

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

8. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 2 sierpnia 2021 r.

do godz. 14.00

9. Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. 2 sierpnia 2021 r.
11. Opublikowanie przez właściwego kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 3 sierpnia 2021 r.
12. Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2021 r.
13. Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
14. Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


10


ulotka_2020.cdr


Technik hotelarstwa


Technik hotelarstwa w Grubnie to mnóstwo atrakcji.

Darmowe kursy unijne z certyfikatem: barmański, sommelierski (znawca win), kelnerski. Wyjazdy do najlepszych hoteli, praktyki organizowane przez szkołę i najważniejsze‼️ pomocni nauczyciele i sympatyczni uczniowie.

Więcej…

Technik żywienia i usług gastronomicznych


Jakie kwalifikacje uzyskuje technik żywienia i usług gastronomicznych?

Kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Żywność jest nieodzownym elementem życia człowieka. Jemy po to, aby żyć, jemy dla przyjemności oraz spędzając czas z rodzinami i przyjaciółmi. Lubisz jeść i przygotowywać potrawy? Jeżeli jesteś osobą kreatywną, otwartą i życzliwą, masz pozytywne nastawienie do ludzi, lubisz pracę w zespole, a także łatwo nawiązujesz kontakty – ten zawód jest dla Ciebie.

Więcej…

Technik architektury krajobrazu 


Technik architektury krajobrazu to niezwykły zawód dla niezwykłych ludzi. Łączy w sobie nauki przyrodnicze, artystyczne i humanistyczne z nowymi technologiami.  Wybierając ten zawód będziesz mógł pracować zarówno w biurze, jak i na świeżym powietrzu. To zajęcie dla osób, które mają w sobie chęć do działania. Takich, które chcą rozwijać kreatywność i wyobraźnię, ale i wcielać w życie swoje pomysły, dzięki konkretnym umiejętnościom technicznym. Jednocześnie to zawód dla tych, którzy nie boją się pobrudzić sobie rąk i zmęczyć pracą fizyczną. Jeśli chcesz rozwijać w sobie takie cechy, to jest to zawód dla Ciebie.

Więcej…

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej


W tym zawodzie nauczysz się wielu przydatnych umiejętności w zakresie projektowania, fotografii, obróbki zdjęć, obsługi programów graficznych i różnego rodzaju drukarek. Poznasz wszystkie etapy produkcji broszury, od projektu wstępnego, przez pozyskanie materiałów, przygotowanie publikacji do druku, po sam wydruk. Dodatkowo nauczysz się pracować w małych zespołach i zarządzać nimi.

Więcej…

Technik mechatronik


Technik mechatronik to zawód, który daje szansę absolwentom po ukończeniu naszej szkoły na zdobycie ciekawej pracy.

Mechatronika jest spotykana między innymi w:
– nowoczesnych aparatach fotograficznych,
– w napędach dysków komputerowych,
– samochodach.

 

Więcej…

Informacje dodatkowe


Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół, rozszerzeniach oraz
przedmiotach branych pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: zestawienie

 

 

Jak zadać pytania podczas Drzwi Otwartych?


drzwi_otwarte_minecraftPodczas Drzwi Otwartych 6 czerwca (sobota) w godz. 16.00-18.00 na serwerze Discord https://discord.gg/c9ZNFc6 będą dostępni nauczyciele i uczniowie, którzy chętnie odpowiedzą na pytania zadane w dowolnej formie: chat lub rozmowa głosowa.
Będzie dostępna także osoba, która udzieli porad technicznych, wszystkim tym, którzy chcą wejść do wirtualnej szkoły a napotkali na jakiś problem. Wersja 1.15.2

Kilka wskazówek dla zwiedzających: Grubno w Minecrafcie to nie jest pełne odwzorowanie szkoły, jest to raczej pewna wizja uczniów technikum grafiki i poligrafii cyfrowej.

Więcej…