Ogłoszenie


Na podstawie zarządzenia Nr 17/2023 Dyrektora Szkoły z dnia 14.12.2023 r. wnosi się comiesięczną opłatę stałą za internat w wysokości 60,00 zł . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.

Zakwaterowanie w internacie


Internat Zespołu Szkół CKZ w Grubnie będzie otwarty w dniu 3.09.2023 r. (niedziela) od godz. 17.30.

Zakwaterowanie w internacie będzie możliwe za okazaniem dowodu wpłaty za miesiąc  wrzesień  w  wysokości:

  • uczniowie Zespołu Szkół CKZ w Grubnie – 384 zł.

 Wpłaty prosimy dokonać na podany niżej rachunek bankowy:

BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/Wisłą 

Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno 

37 9484 1163 2726 0753 0777 0003

 W treści na dowodzie wpłaty należy wpisać imię i nazwisko dziecka (nie rodzica) a w tytule „opłata za internat za miesiąc ….” (podać jaki).

Więcej…

Oferta


Nasza oferta skierowana jest w pierwszej kolejności do uczniów Zespołu Szkół CKZ w Grubnie, którzy mają utrudniony dojazd do szkoły. Jednak w przypadku wolnych miejsc w internacie możemy przyjąć również uczniów uczęszczających do innych szkół ponadpodstawowych.

Więcej…