wyniki zapytania ofertowego na wykonanie instalacji internetowej

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • Perfekt-Instal Mateusz Brzemiński, oś. Skłodowskiej 14/6, 86-200 Chełmno
  1. cena: 18 000,00 zł. tj: 100 pkt (informacje dod.: gwarancja – 1 rok)

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Perfekt-Instal Mateusz Brzemiński, oś. Skłodowskiej 14/6, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najwyższa ilość punktów w prowadzonym postępowaniu, tj: 100

zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji internetowej

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: wykonanie instalacji internetowej
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie instalacji sieci internetowej polegającej na zamontowaniu switcha w sali 108 – zaplecze – I piętro, połączonego światłowodem z serwerem znajdującym się w sali 10 (biblioteka – parter).

Montaż kabla teleiformatycznego kat5e ze switcha w sali 108 w korytach PCV do:

– sali lekcyjnej nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 oraz pokój kierownika internatu 110 na I piętrze szkoły,

– sali lekcyjnej nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 oraz pokój pedagoga 210 na II piętrze szkoły.

 1. Zakres prac zaplanowanych do wykonania :
1 montaż koryt
2 montaż osprzętu
3 okablowanie 20 punktów
4 zrobienie ok. 30 przepustów przez ścianę
5 podłączenie wszystkich punktów
6 demontaż niesprawnej części starego systemu
7 uporządkowanie starego systemu

 

Zamawiający zamawia montaż wraz z całym niezbędnym materiałem potrzebnym do wykonania zlecenia.

 Termin realizacji usługi : 27.01.2020 – 08.02.2020

 1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 17.01.2020r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)  02

wyniki zapytania ofertowego na zakup warzyw i owoców

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 14973,83 90
termin płatności 30 5
termin dostawy 1-2 2
razem 97

 

 • Handel – Produkcja – Usługi, Zbigniew Cieślak, Kokocko 26, 86-260 Unisław

 

oferta odrzucona – źle wypełniony formularz ofertowy

 

 

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

wyniki zapytania ofertowego na zakup pieczywa

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • PIEKARNIA POLKORN ul. Widok 46, 87-720 Ciechocinek

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 7281,15 90
termin płatności 30 5
termin dostawy 1-2 2
razem 97

 

 • Piekarnia Stolno, Stolno 105, 86-212 Stolno

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 12706,05 51,57
termin płatności 30 5
termin dostawy 1-2 2
razem  58,57
 • Gminna spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Woj. Polskiego 33, 86-100 Świecie

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 8698,10 75,34
termin płatności 30 5
termin dostawy 0 5
razem 85,34

 

 

 • Piekarnia Cukiernia STAN-MAR M.S. Szczęśni, ul. Chełmińska 32, Czarże 86-070 Dąbrowa Chełmińska

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 11498,55 56,99
termin płatności 14 2,33
termin dostawy 1-2 2
razem 61,32

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: PIEKARNIA POLKORN ul. Widok 46, 87-720 Ciechocinek

 

wyniki zapytania ofertowego na zakup mrożonek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Wodnik Barbara i Krzysztof Ringwelscy, ul. Kościerska 2, Krojanty k. Chojnic, 89-620 Chojnice

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 21103,22 85,9
termin płatności 30 3,75
termin dostawy 1-2 2
razem 91,65

 

 • ALASKA Mrożonki Dariusz Gaca, ul. Dworcowa 14, 86-011 Wtelno

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 20344,81 89,1
termin płatności 40 5
termin dostawy 0 5
razem 99,1

 

 

 

 

 

 • UNIFREEZE sp. z o.o., Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 20141,20 90
termin płatności 35 4,38
termin dostawy 0 5
razem 99,38

 

 • Adast sp. j., Hurtownia art. Spożywczych i przemysłowych A.W. Manerowscy, oś. Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 32479,23 55,81
termin płatności 21 2,63
termin dostawy 1-2 2
razem 60,44

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

UNIFREEZE sp. z o.o., Miesiączkowo 110, 87-320 Górzno

wyniki zapytania ofertowe na zakup mięs i wędlin

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 105310,28 90
termin płatności 21 3,5
termin dostawy 0 5
razem 98,50

 

 • GrandPi sp. z o.o., ul. Bytomska 61, 41-103 Siemianowice Śląskie, Hurtownia 11: Grudziądz 86-300, ul. Nad Torem 2
Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 106514,00 88,98
termin płatności 30 5
termin dostawy 1 2
razem 95,98

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”, ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz

wyniki zapytania ofertowego na zakup art. spożywczych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Adast sp. j., Hurtownia art. Spożywczych i przemysłowych A.W. Manerowscy, oś. Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 72377,43 90
termin płatności 21 5
termin dostawy 1-2 2
razem 97

 

 

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Adast sp. j., Hurtownia art. Spożywczych i przemysłowych A.W. Manerowscy, oś. Wybudowanie 1, 86-200 Chełmno

sprostowanie dotyczące zapytań cenowych zamieszczonych w dn. 28.11.2019

W związku z pytaniami dotyczącymi błędu w „formularzu cenowym” stanowiącym załącznik nr 2 do zapytań na zakup:

– art. spożywczych

– mięs i wędlin

– mrożonek

– pieczywa

informujemy, że błąd został usunięty. Zamienione zostało sformułowanie „Kryterium nr 3 – termin dostawy miału” na „Kryterium nr 3 – termin dostawy”

Poniżej zamieszczamy poprawione formularze:

– załącznik nr 2 – art. spożywcze

– załącznik nr 2 – mięsa i wędliny

– załącznik nr 2 – mrożonki

– załącznik nr 2 – pieczywo

Informujemy również, że w związku z tym, iż błąd nie miał wpływy na sposób przygotowania oferty, termin składania ofert nie ulega zmianie.

Natomiast w zapytaniu ofertowym na zakup:

– warzyw i owoców

zostały poprawione dwa błędy w formularzu oferty. Zamienione zostały następujące sformułowania:

– „Kryterium nr 3 – termin dostawy miału” na „Kryterium nr 3 – termin dostawy” oraz

– „1) termin wykonania zamówienia 01.01.2020 – 31.12.2020″ na „1) termin wykonania zamówienia 01.01.2020 – 31.03.2020″

Poniżej zamieszczamy poprawiony formularz:

– załącznik nr 2 – owoce i warzywa

 

w związku z powyższym termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 16.12.2019 do godz. 13.00. Otwarcie ofert nastąpi 16.12.2019 o godz. 13.15.

wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb95)

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Stacja Paliw BP, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
  1. cena: 20454,50 zł tj: 85 pkt
  2. termin płatności: 30                            tj: 5 pkt
  3. upust cenowy: 0,05             tj:10 pkt
  4. razem: 100 pkt

 

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Stacja Paliw BP, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno

wyniki zapytania ofertowego na zakup środków czystości

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 10015,29 zł tj: 90 pkt
  2. termin płatności: 60             tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 0             tj: 5 pkt
  4. razem: 100 pkt
 • DABEX – BYDGOSZCZ SP. ZO.O. Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
  1. cena: 12832,84 zł tj:70,24 pkt
  2. termin płatności: 30 tj: 2,5 pkt
  3. termin dostawy: 1-2 tj: 2 pkt
  4. razem: 74,74 pkt
 • „Tuden” sp. z o.o., ul. Polna 129, 87-100 Toruń
  1. cena: 10740,12 zł tj:83,93 pkt
  2. termin płatności: 14 tj: 1,17 pkt
  3. termin dostawy: 1-2 tj: 2 pkt
  4. razem: 87,09pkt
 • LOGOS, ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. cena: 10828,55 zł tj: 83,24 pkt
  2. termin płatności: 60             tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 0 tj: 5 pkt
  4. razem: 93,24 pkt

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

wyniki zapytania ofertowego na zakup artykułów biurowych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 7738,11 zł tj: 90 pkt
  2. termin płatności: 60             tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 0             tj: 5 pkt
  4. razem: 100 pkt
 • Firma Handlowo-Usługowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. cena: 8505,66 zł tj: 81,88 pkt
  2. termin płatności: 60 tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 1,2 tj: 2 pkt
  4. razem: 88,88 pkt
 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

wyniki zapytania ofertowego na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin
  1. cena: 16 605,00 zł tj: 88,47 pkt
  2. termin płatności: 30                         tj: 2,5 pkt
  3. termin dostawy: 1-2             tj: 2 pkt
  4. razem: 92,97 pkt
 • PRYZMAT, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. cena: 17 479,53 zł tj 84,04 pkt
  2. termin płatności: 30 tj: 2,5 pkt
  3. termin dostawy: 1-2 tj: 2 pkt
  4. razem: 88,54 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 16 322,08 zł tj: 90 pkt
  2. termin płatności: 60 tj: 5 pkt
  3. termin dostawy: 0 j: 5 pkt
  4. razem: 100 pkt

 

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

wyniki zapytania ofertowego na zakup miału

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • „WĘGLOPASZ” SP. Z O.O., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. cena: 348,09 zł tj: 93,99pkt
  2. termin płatności: 150             tj: 3,89pkt
  3. razem: 97,88 pkt
 • W. ATEX sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice
  1. cena: 418,20 zł tj: 78,24 pkt
  2. termin płatności: 30             tj: 0,78pkt
  3. razem: 79,01pkt
 • „NINAX” Anna Zduńska, ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice
  1. cena: 355,47 zł tj: 92,04 pkt
  2. termin płatności: 45 tj: 1,17 pkt
  3. razem: 93,21 pkt
 • FACTUM, UL. Zygmunta Augusta 5/3, 85-082 Bydgoszcz
  1. cena: 433,58 zł tj: 75,46 pkt
  2. termin płatności: 61 tj: 1,58 pkt
  3. razem: 77,04 pkt
 • Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda
  1. cena: 344,40 zł tj:95 pkt
  2. termin płatności: 193 tj: 5 pkt
  3. razem: 100 pkt
 • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe, Mieczysław Bochnia, ul. Młodości 27, 42-200 Częstochowa
  1. cena: 528,90 zł tj:61,86 pkt
  2. termin płatności: 45 tj: 1,17 pkt
  3. razem: 63,03 pkt
 • Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha sp. j., ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń
  1. cena: 391,14 zł tj:83,65 pkt
  2. termin płatności: 60 tj: 1,55 pkt
  3. razem: 85,20pkt
 • Lachowicz Energy Partner sp. z o.o., ul. Firlika 19, 71-637 Szczecin
  1. cena: 398,52 zł tj: 82,10 pkt
  2. termin płatności: 30 tj: 0,78 pkt
  3. razem: 82,88 pkt

 

 

 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda

zapytanie ofertowe na zakup artykułów spożywczych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup artykułów spożywczych
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

  więcej

zapytanie ofertowe na zakup warzyw i owoców

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup warzyw i owoców
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.03.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

  więcej

zapytanie ofertowe za zakup mięs i wędlin

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup mięs i wędlin
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

  więcej

zapytanie ofertowe na zakup mrożonek

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup mrożonek
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

  więcej

zapytanie ofertowe na zakup pieczywa

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup pieczywa
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

  więcej

zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

l.p. Nazwa towaru Przybliżona ilość zakupów
1.         ON uszlachetniony 1 000 l
2.         ON 3 000 l
3.         Pb 95 50 l

 

 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020
 2. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 85 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
3. Upust cenowy 10 pkt

  więcej

zapytanie ofertowe na zakup środków czystości

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: zakup środków czystości
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. Worki na śmieci 35l op. 100
2. Worki na śmieci 60l op. 120
3. Worki na śmieci 120l op. 120
4. Worki na śmieci 160l op. 30
5. Papier toaletowy szary, dł: 30m, gramatura 36g/m pakowany w worki po 64 szt. worek 50
6. Papier toaletowy biały trzywarstwowy, celulozowy, opak. 8rolek x162 listki op. 25
7. Ręcznik papierowy ZZ zielony karton 20 bind x 200 listków = 4000 listków karton 40
8. Ręcznik papierowy 2 rolki op. 50
9. Mydło w płynie antybakteryjne różne zapachy szt. 20
10. Mydło kostka 100g różne zapachy szt. 10
11. Pasta BHP 500g szt. 20
12. Zmywak kuchenny maxi Oskar 5+1 lub produkt równoważny szt. 150
13. Żelowy krążek do WC szt. 20
14. Żel WC Tytan 750ml zielony lub produkt równoważny szt. 150
15. Żel WC Tytan 750ml niebieski lub produkt równoważny szt. 150
16. Płyn WC Domestos 750 ml czarny lub produkt równoważny szt. 100
17. Mleczko CIF 750ml lub produkt równoważny szt. 50
18. Tytan spray do przypaleń  500ml lub produkt równoważny szt. 20
19. Płyn Cilit Kamień i rdza 450 ml lub produkt równoważny szt. 10
20. Płyn do naczyń LUDWIK 5l lub produkt równoważny szt. 40
21. Płyn do szyb Clin z alhoholem w sprayu 500ml lub produkt równoważny szt. 30
22. Płyn do szyb WINDOW Alkohol + ocet 5l lub produkt równoważny szt. 10
23. Proszek do prania 7kg kolor szt. 10
24. Płyn do płukania 1l szt. 10
25. Ścierka do mycia podłóg biała  60x80cm szt. 80
26. Ścierka do naczyń z mikrofibry (pakowane po 3 szt.) op. 100
27. Mop sznurkowy bawełniany XXL szt. 200
28. Proszek AJAX 0,5kg wybielający lub produkt równoważny szt. 30
29. Tytan 5l koncentrat uniwersalny lub produkt równoważny szt. 10
30. Płyn do mycia podłóg 5l Floor lub produkt równoważny szt. 100
31. Druciaki spiralny szt. 100
32. Papier do pieczenia brązowy 24m szt. 20
33. Folia aluminiowa 20m szt. 20
34. Folia do żywności 20 m szt. 20
35. Rękaw do pieczenia szt. 20
36. Odkamieniacz do czajników  150 g szt. 20
37. Kret w granulkach 500g lub produkt równoważny szt. 10
38. Vanish – dywan 3w1 500ml lub produkt równoważny szt. 10
39. Mydło z dozownikiem 450ml-500ml szt 20
 1. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2020 – 31.12.2020

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.