wyniki zapytania ofertowego na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95)

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO” 87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno
  1. cena: 14 194,00 zł tj: 100 pkt
  2. upust cenowy: 0,05
  3. razem: 100 pkt

 

 1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

STACJA FRANCZYZOWA CIRCLE K NR 75182, P.H.U. „SOLO”

87-214 Płużnica 62A, Stacja Paliw Chełmno, ul. Raszei 1, 86-200 Chełmno

wyniki zapytania ofertowego na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

W dniu 17.12.2020  zwrócono się do niżej wymienionych potencjalnych wykonawców z zapytaniem czy mogą zrealizować przedmiotowe zamówienie. (nazwy
i adresy Wykonawców) oraz zamieszczono zapytanie na stronie internetowej szkoły www.grubno.pl:

 1. PRZEGLĄDY OKRESOWE BUDYNKÓW, inspektorbudowlany@wp.pl
 2. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K wolowska@ibsbudownictwo.pl
 3. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ piotr.janowicz57@wp.pl

Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

 1. IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K, Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa wolowska@ibsbudownictwo.pl

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

394,70
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

300,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

200,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 200,00
  RAZEM 1094,70

tj: 100 pkt.

 

 1. Ramo Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

1783,50
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

1476,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

369,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 369,00
  RAZEM 3997,50

tj: 27,38 pkt.

 

 

 

 

 

 1. N.B. PRZEGLĄDY, NADZORY BUDOWLANE PIOTR JANOWICZ, ul. Mogileńska 10, 85-164 Bydgoszcz, piotr.janowicz57@wp.pl

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

450,00
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

450,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

150,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 150,00
  RAZEM 1200,00

tj: 91,23 pkt.

 

 1. E-VER GROUP SP. Z O.O., Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, oddział w Płocku, ul. Kochanowskiego 5, 09-400 Płock

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

1291,50
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

553,50
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

369,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 184,50
  RAZEM 2398,50

tj: 45,64 pkt.

 

 

 1. 5COMPLEX MAGDALENA GRĘDA, Piekary 43B, 62-730 Dobra

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

400,00
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

400,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

400,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 100,11
  RAZEM 1300,11

tj: 84,2 pkt.

 

 1. ZAKŁAD PROJEKTOWANIA I NADZORU „EFEKT-BUD”, ul. Średnia 62, 85-540 Bydgoszcz

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

516,60
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

516,60
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

442,80
4.         Komin stalowy przy kotłowni 442,80
  RAZEM 1918,80

tj: 57,05 pkt.

 

 

 

 

 

 1. MGM PROJEKT MARCIN MENDEL, Seroczki 17, 87-707 Zakrzewo

 

l.p. obiekt Proponowana cena brutto
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

590,00
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

590,00
3.         Kotłownia

(budynek wolnostojący)

300,00
4.         Komin stalowy przy kotłowni 590,00
  RAZEM 2070,00

tj: 52,88 pkt.

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

IBS Inwestycje Sp. z o.o., sp. K, Św. Jacka Odrowąża 15, 03-310 Warszawa e.wolowska@ibsbudownictwo.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Nazwa zadania: zakup paliw płynnych (głównie ON, Pb 95), olejów, materiałów obsługowych do pojazdów mechanicznych i innych urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi oraz akcesoriów samochodowych

WZÓR UMOWY / ZAPYTANIE OFERTOWE / FORMULARZ OFERTY

Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2020r. godz.9.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat). Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą emailową.

zapytanie ofertowe na wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do
30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1086.)

Nazwa zadania: wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na
sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych
na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych
będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w
Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo
budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

Dokumenty w załączeniu przedstawiają zapytanie ofertowe, formularz
oferty oraz projekt umowy.

ZAPYTANIE OFERTOIWE / FORMULARZ OFERTY / PROJEKT UMOWY

Ofertę należy złożyć do dnia 23.12.2020r. godz.9.00 w siedzibie
Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im.
Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno, pokój nr 2
(sekretariat). Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą e-mailową
na adres marcin.sowinski@grubno.pl

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup artykułów biurowych

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 7 947,12 zł tj: 100 pkt
 • Firma Handlowo-Usługowa ANNA, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno
  1. cena: 9 747,85 zł tj: 81,53 pkt
 • PARTNER KLEKS SP. Z O.O, ul. Dworcowa 7, 87-100 Toruń
  1. cena: 8 642,29 zł tj: 91,96 pkt

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie: Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup środków czystości

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń
  1. cena: 19 665,80 zł tj: 100 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 22 347,81 zł                         tj: 88,00 pkt
 • DABEX-BYDGOSZCZ SP. Z O.O., Oddział w Grudziądzu, ul. Bema 39, 86-300 Grudziądz
  1. cena: 21 430,51 zł tj: 91,77 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

LOGOS S.C., ul. Skłodowskiej 73, 87-100 Toruń

 

 

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 30.11.2020 – na zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • BLACKLINE S.C., ul. Chmielewskiego 20c, 70-028 Szczecin
  1. cena: 16 521,36 zł tj: 14,38 pkt
 • PRYZMAT, ul. Prosta 19, 87-100 Toruń
  1. cena: 17 454,93 zł tj 13,61 pkt
 • Biuro Bazar, ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz
  1. cena: 3 225,80 zł tj: 73,67 pkt
 • SIGMA Joanna Rępała, ul. Bałtycka 7/9, 74-500 Chojna
  1. cena: 15 529,98 zł tj: 15,30 pkt
 • Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław
  1. cena: 2 376,36 zł tj: 100 pkt

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Eurooffice Globalex Piotr Mikłasz, ul. Grunwaldzka 42/1B, 50-356 Wrocław

wyniki zapytań ofertowych rozstrzygniętych w dniu 26.11.2020

Poniżej zostały zamieszczone protokoły z udzielonych zamówień publicznych z dnia 26.11.2020r:

 

 

 • na zakup art. spożywczych:

 

art. spożywcze str. 1 art. spożywcze str. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na zakup mrożonek:

 

mrożonki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na zakup mięs i wędlin:

 

 

mięso i wędliny str. 1 mięso i wędliny str. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na zakup owoców i warzyw:

 

owoce i warzywa str. 1 owoce i warzywa str. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • na zakup pieczywa:

 

pieczywo str. 1 pieczywo str. 2

zapytania ofertowe – mat. biurowe, mat. eksploat. do drukarek, śr. czystości 2021

 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów biurowych

Formularz ofertowy – materiały biurowe

wzór umowy – materiały biurowe

zapytanie ofertowe – materiały biurowe

 

2. Nazwa zadaniazakup materiałów eksploatacyjnych do drukarek

Formularz ofertowy – materiały eksploatacyjne do drukarek

wzór umowy – materiały eksploatacyjne do drukarek

zapytanie ofertowe – materiały eksploatacyjne do drukarek

WYJAŚNIENIE do zapytania 1

W związku z zapytaniem skierowanym przez firmę PRYZMAT dotyczącym poz. 8 (Toner do kserokopiarki Konica Minolta Bizhub c224e). Pytanie dotyczyło jakiego koloru dotyczy zapytanie?

Odp: Zamawiający informuje, że cena powinna dotyczyć koloru CZARNEGO.

WYJAŚNIENIE do zapytania 2

W związku z zapytaniem firmy „EUROOFFICE GLOBALEX” dotyczące dopuszczenie materiałów równoważnych na równych prawach z oryginalnymi.

Odp: Zamawiający dopuszcza materiały równoważne na równych prawach z materiałami oryginalnymi. Jednakże zaznaczamy, że materiały oferowane jako równoważne muszą być poparte „Deklaracją Zgodności Producenta”, muszą być kompatybilne pod względem parametrów i funkcjonalności z materiałami oryginalnymi. Wykonawcy (oferenci) chcący zaoferować „materiały równoważne” muszą wraz z ofertą złożyć co najmniej cztery referencje wystawione przez instytucje z sektora publicznego (nie starsze niż 3 lata) oraz „Deklarację Zgodności Producenta”. W związku z powyższym został poprawiony FORMULARZ OFERTY (druk do pobrania poniżej). Oferty złożone na starym druku również będą honorowane. 

Formularz ofertowy – materiały eksploatacyjne do drukarek

Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert, jednak dopuszcza przesłanie ich za pomocą e-maila na adres: marcin.sowinski@grubno.pl 

3. Nazwa zadaniazakup środków czystości

Formularz ofertowy – środki czystości

wzór umowy – środki czystości

zapytanie ofertowe – środki czystości

 

 

4. Termin realizacji zamówienia : 01.01.2021 – 31.12.2021 

więcej

zapytania ofertowe – kuchnia internat 2021

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. T.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1086. 

1. Nazwa zadaniazakup artykułów spożywczych 

Formularz ofertowy – art. spożywcze

wzór umowy – art. spożywcze

Zapytanie ofertowe – art. spożywcze

2. Nazwa zadaniazakup mięs i wędlin

formularz oferty – mięsa i wędliny

wzór umowy – mięsa i wędliny

Zapytanie ofertowe – mięsa i wędliny

3. Nazwa zadaniazakup mrożonek

formularz oferty – mrożonki

wzór umowy – mrożonki

zapytanie ofertowe – mrożonki

4. Nazwa zadaniazakup pieczywa 

formularz ofertowy – pieczywo

wzór umowy – pieczywo

zapytanie ofertowe – pieczywo

5. Nazwa zadaniazakup warzyw i owoców

formularz oferty – owoce i warzywa

wzór umowy – owoce i warzywa

zapytanie ofertowe – owoce i wrarzywa

6. Termin realizacji zamówienia : 01.2021 – 31.03.2021 

więcej

wyniki zapytania ofertowego na zakup ekomiału

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 1. „NINAX” Anna Zduńska, ul. Lipowa 9, Wielka Nieszawka, 87-165 Cierpice
  1. Cena brutto: 467,40 zł tj: 84,50 pkt
  2. termin płatności: 30             tj: 0,78 pkt
  3. razem:                         85,28 pkt
 2. Transbud P. Nowak, J.Magosiewicz sp. j., ul. Gdańska 78A, 84-240 Reda
  1. Cena brutto: 430,50 zł tj:91,74 pkt
  2. termin płatności: 193             tj: 5 pkt
  3. razem:             96,74 pkt
 3. „WĘGLOPASZ” SP. Z O.O., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań, adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko
  1. Cena brutto: 415,74 zł tj: 95pkt
  2. termin płatności: 150             tj: 3,89pkt
  3. razem:             98,89 pkt
 4. Firma Handlowa „Węglopol” Zofia Mucha – Wiesław Mucha sp. j., ul. Olsztyńska 89, 87-100 Toruń
  1. Cena brutto: 416,97 zł tj:94,72 pkt
  2. termin płatności: 90             tj: 2,33 pkt
  3. razem:             97,05 pkt

 

 

 1. W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

„WĘGLOPASZ” SP. Z O.O., ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań,

adres do korespondencji: Żołędowo, ul. Koronowska 38, 86-031 Osielsko

zapytanie ofertowe na zapewnienie transportu w ramach wizyt studyjnych

Nazwa zadania: świadczenia usługi polegającej na zapewnieniu transportu w ramach wizyt studyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie z projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” nr RPKP.10.02.03-04-0019/19.

Opis przedmiotu zamówienia

 

Transport w dwie strony maksymalnie do: 80km;

Miejsca zbiórki tj: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno;

Liczba uczestników: 10 os. + 1 opiekun dotyczy wizyt w punktach od 1 do 11, natomiast w punkcie 12 – 15 osób + 1 opiekun;

Terminy realizacji poszczególnych wizyt studyjnych (dokładana data wizyty do uzgodnienia z Zamawiającym):

więcej

zapytanie ofertowe na zakup ekomiału

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup ekomiału
 2. Opis przedmiotu zamówienia:
L.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1. ekomiał, kaloryczność min. 24000kJ/kg,granulacja 3-31,5 mm tona 90

Zamawiający zastrzega możliwość rozszerzenia lub redukcji zamówienia o +/- 20% wartości

więcej

wyniki zapytania ofertowego na zakup warzyw i owoców

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 • MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

 

Kryterium Propozycja dostawcy Ilość pkt
cena 14060,66 90
termin płatności 30 5
termin dostawy 1-2 2
razem 97
 • W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

MAGER sp. z o.o., sp. kom., ul. Chrobrego 105/107, 87-100 Toruń

zapytanie ofertowe na zakup warzyw i owoców

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 

 1. Nazwa zadania: zakup warzyw i owoców
 2. Termin realizacji zamówienia : 01.09.2020 – 31.12.2020
 3. Kryteria oceny ofert:
          KRYTERIUM                                  WAGA
1. Cena brutto 90 pkt
2. Termin płatności 5 pkt
4. Termin dostawy 5 pkt

 

 

 • Wartość punktowa ceny brutto wyliczona ze wzoru:

Wartość punktowa  = (C_min : Cb) x 90                             

C_min- cena minimalna ze wszystkich ofert

Cb-cena oferowana przez konkretnego Wykonawcę

 

 • Wartość punktowa terminu płatności wyliczana ze wzoru:

Wartość punktowa = (tb : t_max) x 5

tb – oznacza termin badanej oferty

t_max – oznacza najkorzystniejszy (najdłuższy) termin oferowany wśród złożonych ofert

 

 • Wartość punktowa terminu dostawy wyliczana w następujący sposób:

 

 • w dniu przyjęcia zamówienia – 5 pkt.
 • do 2 dni od przyjęcia zamówienia – 2 pkt.
 • więcej niż 2 dni od przyjęcia zamówienia – 0 pkt.

 

Łącznie – 100 %

Oferta, która uzyska największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyskała najwyższą ilość punktów.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
l.p. Nazwa towaru J.m. Ilość
1 Marchew kg 150
2 Pietruszka korzeń kg 40
3 Seler korzeń kg 40
4 Por kg 120
5 Kapusta świeża główka kg 100
6 Kapusta kiszona kg 170
7 Papryka świeża czerwona kg 50
8 Kapusta pekińska szt 150
9 Sałata główka szt 85
10 Pomidor kg 60
11 Ogórek świeży kg 80
12 Ogórki kiszone kg 120
13 Jabłka kg 85
14 Banan kg 150
15 Fasola ziarno kg 6
16 Groch ziarno (kulka) kg 6
17 Cebula kg 120
18 Pieczarka kg 120
19 Natka pietruszki pęczek szt 130
20 Rzodkiewka pęczek szt 70
21 Koper pęczek szt 150
22 Buraczki kg 200
23 Szczypior pęczek szt 40
24 Brokuł kg 40
25 Kalafior kg 40
26 Czosnek- szt 180
27 Dynia kg 10
28 Rzodkiew biała kg 15
29 Kalarepa kg 10
30 Winogrono kg 60
31 Mandarynka kg 30
32 Śliwka węgierka kg 10
33 Gruszka kg 20
34 Kiwi kg 20
35 Pomarańcze kg 30
36 Arbuz kg 90
37 Ananas kg 10
38 Papryka kolor kg 25
39 Cukinia kg 12
40 Seler naciowa kg 12
41 Jaja szt 1000
42 Ziemniaki kg 1800

 

 1. Inne istotne warunki zamówienia:

– dostawa najpóźniej w ciągu 48 godzin od chwili zamówienia,

 

 1. Miejsce oraz termin złożenia ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 28.08.2020r. godz.13.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
  • zaleca się aby ofertę sporządzić na załączonym druku „Formularz ofertowy” (załącznik nr 4 do regulaminu);
  • oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania;
  • ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej;
  • cena brutto winna zawierać wszystkie koszty i składniki do wykonania zamówienia;
  • oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną;
  • ofertę należy złożyć w kopercie z dopiskiem: „Oferta dla zadania pn. zakup owoców i warzyw. Nie otwierać do dnia 28.08.2020r. godz. 13.15”
 2. Osoba upoważniona do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego:
 • Dawid Brzozowski – intendent – 56 6862178
 1. Inne postanowienia.
 • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w oparciu
  o Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tys. Euro
  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.
 • Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania, bez obowiązku podania przyczyny unieważnienia.

 

 1. Załączniki do zapytania ofertowego: załącznik nr 1 załącznik nr 2 załącznik nr 3

zapytanie ofertowe polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. B dla 8 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kat. T dla 17 osób

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania zamówienia publicznego opisanego poniżej.

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 1843 ) oraz zarządzenia dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie w sprawie: regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 tyś. euro oraz powoływania Komisji ds. zamówień publicznych.

 

 1. I.Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

Im. Ignacego Łyskowskiego

Grubno 56, 86-212 Stolno

NIP 875-11-79-593

Tel. 56 686 21 78

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 8 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 17 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz. U. z 2019 r. poz. 341; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 53, poz. 60, poz. 622 i poz. 1287.)   oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

UMOWA prawo jazdy

zapytanie ofertowe prawojazdy B, T nowe_2019

wyniki zapytania ofertowego na wykonanie instalacji internetowej

W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 • Perfekt-Instal Mateusz Brzemiński, oś. Skłodowskiej 14/6, 86-200 Chełmno
  1. cena: 18 000,00 zł. tj: 100 pkt (informacje dod.: gwarancja – 1 rok)

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

Perfekt-Instal Mateusz Brzemiński, oś. Skłodowskiej 14/6, 86-200 Chełmno

Uzasadnienie wyboru:

Najwyższa ilość punktów w prowadzonym postępowaniu, tj: 100

zapytanie ofertowe na wykonanie instalacji internetowej

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro, zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 1843)

 1. Nazwa zadania: wykonanie instalacji internetowej
 2. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie instalacji sieci internetowej polegającej na zamontowaniu switcha w sali 108 – zaplecze – I piętro, połączonego światłowodem z serwerem znajdującym się w sali 10 (biblioteka – parter).

Montaż kabla teleiformatycznego kat5e ze switcha w sali 108 w korytach PCV do:

– sali lekcyjnej nr 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 oraz pokój kierownika internatu 110 na I piętrze szkoły,

– sali lekcyjnej nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209 oraz pokój pedagoga 210 na II piętrze szkoły.

 1. Zakres prac zaplanowanych do wykonania :
1 montaż koryt
2 montaż osprzętu
3 okablowanie 20 punktów
4 zrobienie ok. 30 przepustów przez ścianę
5 podłączenie wszystkich punktów
6 demontaż niesprawnej części starego systemu
7 uporządkowanie starego systemu

 

Zamawiający zamawia montaż wraz z całym niezbędnym materiałem potrzebnym do wykonania zlecenia.

 Termin realizacji usługi : 27.01.2020 – 08.02.2020

 1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena brutto

Zamawiający dokona wyboru oferty, która okaże się najkorzystniejsza w oparciu o przyjęte kryterium oceny ofert.

 

 

Ofertę należy złożyć do dnia 17.01.2020r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego –Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, 86-212 Stolno, pokój nr 2 (sekretariat)  02Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.