Kontakt


Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno (biuro MKZP – budynek szkoły biuro 21)

Konto bankowe prowadzi bank: Nicolaus Bank, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,

nr konta: 82 9486 0005 0003 1411 2000 0001

Więcej…