WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu samodzielnego centrum druku e-Legitymacji


W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 GRUPA LOCA, ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo, 5410,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

GRUPA LOCA, ul. Żeromskiego 6, 13-200 Działdowo

z ceną: 5410,00 zł  (słownie: pięć tysięcy czterysta dziesięć zł 00/100  )

POSTĘPOWANIE NR 02/12/2023 na zakup samodzielnego centrum druku e-Legitymacji


            Data  14.12.2023r.

 

postępowanie nr 02/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup samodzielnego centrum druku e-Legitymacji

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Więcej…

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 01/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych/wyposażenia na zajęcia praktyczne i zawodowe


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5
1 AFE Pentap

Ul. Sródmiejska 1

64-920 Piła

8 370,86 zł 1 082,40 zł
2 BIURO BAZAR SP. Z .O.O

Ul. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

7 655,40 zł 968,99 zł 11 569,38 zł 4 795,77 zł 5 605,11 zł
3 Comp-Office S.C.

Ul. Żurawia 25

86-005 Murowaniec

8 334,11 zł 1 039,35 zł

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa  – załącznik nr 2.1,

część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka obcego zawodowego – załącznik nr 2.2,

część 3 – wyposażenie toalet – załącznik nr 2.3,

część 4 – sprzęt kuchenny – załącznik nr 2.4.

część 5 – wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych – załącznik nr 2.5

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/12/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego na sukcesywnej dostawy papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

Nazwa oferenta Część 1 Część 2 Część 3 Część 4
1 Firma Usługowo Handlowa „Anna”, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno 1 458,53 2 423,42
2 PARTNER KLEKS SP. Z O.O.

UL. Dworcowa 7

87-100 Toruń

1 209,09
3 LOGOS S.C.

UL. M. Skłodowskiej Curie 73

87-100 Toruń

23 463,50
4 BIURO BAZAR SP. Z .O.O

Ul. Miechowska 14

85-875 Bydgoszcz

1 359,77 2 201,17 25 101,81 6 414,45

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – papier do drukowania – załącznik nr 2.1,

PARTNER KLEKS SP. Z O.O., UL. Dworcowa 7, 87-100 Toruń

 

część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze – załącznik nr 2.2,

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

część 3 – środki czystości – załącznik nr 2.3,

LOGOS S.C., UL. M. Skłodowskiej Curie 73, 87-100 Toruń

 

część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek – załącznik nr 2.4.

BIURO BAZAR SP. Z .O.O, Ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

POSTĘPOWANIE NR 01/12/2023 na zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia za zajęcia praktyczne i zawodowe


                                                                                  Data  05.12.2023r.

 

postępowanie nr 01/12/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych/wyposażenia na zajęcia praktyczne i zawodowe

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1-2.5 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)
 • zamówienie zostało podzielone na 4 części:

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni mechanizacji rolnictwa

część 2 – pomoce dydaktyczne do pracowni języka obcego zawodowego

część 3 – wyposażenie toalet

część 4 – sprzęt kuchenny

część 5 – wyposażenie warsztatów szkolnych dla zawodu mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych

Więcej…

Złoty Gryf 2023 zdobyty


Z wielką przyjemnością i dumą informujemy, że kapituła najstarszego i najbardziej prestiżowego konkursu poligraficznego w Polsce przyznała naszej szkole nagrodę Złotego Gryfa 2023. A dokładnie zdobyły to wyjątkowe wyróżnienie dwie uczennice: Magdalena Ostrowska z klasy 5 TGiPC i Kalina Szulc z klasy 4TGH.

Jury doceniło zaangażowanie i jakość pracy uczennic, które swoje umiejętności nabyte na zajęciach zawodowych wykorzystały, aby promować działania charytatywne w szkole i poza nią. Wniosek został złożony przez Monikę Ośmiałowską (nauczycielkę angielskiego i przedmiotów graficznych), jednak wiele innych osób przyczyniło się do tego sukcesu, ponieważ jest to rezultat pracy całej naszej szkoły, która jest znana z działań charytatywnych.

Więcej…

POSTĘPOWANIE NR 01/11/2023 na sukcesywną dostawę papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek


                                                                                  Data  24.11.2023r.

  postępowanie nr 01/11/2023  

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl  

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa papieru do drukowania, materiałów biurowych i piśmienniczych, środków czystości oraz tonerów i materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1 – 2.4 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

 • postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)
 • zamówienie zostało podzielone na 4 części:

część 1 – papier do drukowania – załącznik nr 2.1, część 2 – materiały biurowe i piśmiennicze – załącznik nr 2.2, część 3 – środki czystości – załącznik nr 2.3, część 4 – tonery i materiały eksploatacyjne do drukarek – załącznik nr 2.4.

Więcej…

Złoty Gryf Uczniowski – nominacja


Kapituła największego i najstarszego w Polsce konkursu poligraficznego Złoty Gryf organizowanego przez Polską Izbę Druku ogłosiła nominowanych w kategorii Złoty Gryf Uczniowski.
Dwie uczennice z naszej szkoły Magdalena Ostrowska (5TGiPC) oraz Kalina Szulc (4TGH) uzyskały wspólnie nominację do tej prestiżowej nagrody, co już jest wielkim osiągnięciem.
Uroczysty finał Konkursu wraz z rozdaniem statuetek Złotego Gryfa dla Zwycięzców odbędzie się 28 listopada w Poznaniu podczas spotkania liderów branży podczas Art Of Color w połączeniu z Galą Złotego Gryfa.

Więcej…

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu maszyny sprzatającej


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Agapit Sp. z o.o. sp. j., 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 26 12 000,00 zł
2 HAERSON SP. Z.O., Morska 232, 81-006 Gdynia 13 117,96 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Agapit Sp. z o.o. sp. j., 10-302 Olsztyn, ul. M. Zientary-Malewskiej 26

z ceną:

12 000,00 zł  (słownie: dwanaście tysięcy zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 09/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego remontu pomieszczeń szkolnych


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

 

1 USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WOJD-BUD, Grubno 59E, 86-212 Stolno 74 907,00 zł
2 ZAKŁAD MURARSKI „SYSTEM”, Kolno 23, 86-200 Chełmno 76 506,00 zł
3 AM PROJECT, ul. Gen. J. Hallera 4/3, 86-200 Chełmno 75 399,00 zł

 

 

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE WOJD-BUD, Grubno 59E, 86-212 Stolno

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 05/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU WYPOSAŻENIA DO ŁAZIENEK W POKOJACH NOCLEGOWYCH


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz     10 627,20 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

z ceną: 10 627,20 zł  (słownie: dziesięć tysięcy sześćset dwadzieścia siedem zł 20/100  )

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 04/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU MEBLI SZKOLNYCH DO PRACOWNI


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 Meble szkolne Olsztyn sp. z o.o., 11-042 ul. Giedajty 23C

ODDZIAŁ CEZAS TORUŃ, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń

      9 564,48 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Meble szkolne Olsztyn sp. z o.o., 11-042 ul. Giedajty 23C

ODDZIAŁ CEZAS TORUŃ, ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń

z ceną:

9564,48 zł  (słownie: dziewięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt cztery zł 48/100  )

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 08/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU wyposażenia do sali gimnastycznej – sprzęt sportowy


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4 CZĘŚĆ 5 CZĘŚĆ 6
1 WITMAX Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań     4 499,00 zł      
2 KAL-SPORT Paweł Kalita, ul. Trembeckiego 11a, 35-234 Rzeszów   2 460,00 zł                     787,20 zł      1 107,00 zł
3 Zaułek Dizajnu Marta Szlapa, ul. Gliwicka 218e, 40-860 Katowice 3 062,70 zł   6 765,00 zł      1 230,00 zł       1 476,00 zł
4 PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn 2 265,66 zł 1 441,56 zł 4 514,10 zł       335,79 zł                 236,16 zł              664,20 zł
5 Kaja Kozłowscy Sp. j., ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok 2 210,97 zł 1 544,02 zł 5 700,00 zł        390,00 zł                 471,98 zł              545,97 zł
6 KOSMAL Wojciech Kosmala, MAREZA, ul. Grabowska 20A, 82-500 Kwidzyn 2 587,18 zł 2 173,90 zł 5 580,02 zł 1 371,57 zł                 598,27 zł              876,01 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

Kaja Kozłowscy Sp. j., ul. Św. Rocha 5/3, 15-879 Białystok

z ceną:

część 1 – 2210,97 zł  (słownie: dwa tysiące dwieście dziesięć zł 97/100  )

część 6 – 545,97 zł (słownie: pięćset czterdzieści pięć zł 97/100)

 

 

PHPU LEBA-SPORT Lech Kupran, ul. Dworcowa 62/115, 10-437 Olsztyn

z ceną:

część 2 – 1441,56 zł  (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści jeden zł 56/100  )

część 4 – 335,79 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć zł 79/100)

część 5 – 236,16 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć zł 16/100)

 

 

WITMAX Witold Szczepocki, ul. Wiślicka 12, 61-351 Poznań

z ceną:

część 3 – 4499,00 zł  (słownie: cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 00/100  )

 

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 03/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu pomocy dydaktycznych


Uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3
BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz    3 562,06 zł    2 390,00 zł    2 998,00 zł

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

z ceną:

część 1 – 3562,06 zł  (słownie: trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł 06/100  )

część 2 – 2390,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt zł 00/100)

część 3 – 2998,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem zł 00/100)

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 02/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego ZAKUPU POMOCY DYDAKTYCZNYCH ORAZ WYPOSAŻENIA


W wyznaczonym terminie, oferty zostały złożone przez następujących Wykonawców (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania, cena oraz inne istotne elementy ofert):

 

CZĘŚĆ 1 CZĘŚĆ 2 CZĘŚĆ 3 CZĘŚĆ 4
1 BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz    18 133,75 zł        8 375,00 zł         466,17 zł
2 Biuro Inżynieryjne MARTEX Marcin Puźniak, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów    18 307,32 zł      4 100,82 zł           479,70 zł
3 SALTAR Group sp. z o.o., ul. Barwinek 5/26, 25-150 Kielce    23 156,40 zł        8 400,00 zł         600,00 zł
4 SHARP ELECTRONICS (Europe) GMBH SP. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa        3 431,70 zł    
5 berlin.com sp. z o.o, ul. Zegdłowicza 11, 20-434 Lublin    24 707,08 zł        8 462,40 zł         287,82 zł

W wyniku analizy ofert przedmiotowe zamówienie proponuje się udzielić następującemu Wykonawcy (nazwa Wykonawcy, siedziba/miejsce zamieszkania):

 

część 1 – pomoce dydaktyczne do pracowni grafiki i poligrafii cyfrowej– załącznik nr 2.1,

część 3 – wyposażenie do biur administracji – załącznik nr 2.3,

BIURO BAZAR sp. z o.o., ul. Miechowska 14, 85-875 Bydgoszcz

 

część 2 –  wyposażenie do sekretariatu– załącznik nr 2.2,

SHARP ELECTRONICS (Europe) GMBH SP. z o.o., Oddział w Polsce, ul. Poleczki 33, 02-822 Warszawa

 

część 4 – wyposażenie do pracowni języka polskiego – załącznik nr 2.4.

berlin.com sp. z o.o, ul. Zegdłowicza 11, 20-434 Lublin

 

 

Uzasadnienie wyboru: Najniższa cena brutto

WYNIKI POSTĘPOWANIA NR 07/10/2023 w trybie zapytania ofertowego dotyczącego zakupu rolet do sal lekcyjnych wraz z montażem


Do dnia składania ofert, uzyskano następujące informacje dotyczące przedmiotu zamówienia (cena oraz inne istotne elementy):

 

1 POŚREDNICTWO-HANDEL-USŁUGI „Oknet-Lumifil”,

ul. Wodna 19, 86-200 Chełmno

10 200,00 zł

 

 

W wyniku dokonanego rozpoznania rynku, zdecydowano, że przedmiotowe zamówienie udzielone zostanie:

POŚREDNICTWO-HANDEL-USŁUGI „Oknet-Lumifil”,Wodna 19, 86-200 Chełmno

z ceną:

10 200,00 zł  (słownie: dziesięć tysięcy dwieście zł 00/100  )

 

Uzasadnienie wyboru: najniższa cena brutto

POSTĘPOWANIE NR 08/10/2023 na zakup WYPOSAŻENIA DO SALI GIMNASTYCZNEJ – SPRZĘT SPORTOWY


                                                                                  Data  27.10.2023r.

 

postępowanie nr 08/10/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1.      Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia:

1.      Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do sali gimnastycznej – sprzęt sportowy

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2.1 – 2.6 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Zamawiający jednocześnie informuje, że:

˗          postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.)

˗          zamówienie zostało podzielone na 6 części:

część 1 – wyposażenie do tenisa i koszykówki – załącznik nr 2.1,

część 2 – wyposażenie do siatkówki plażowej – załącznik nr 2.2,

część 3 – wyposażenie do siłowni – załącznik nr 2.3,

część 4 – wyposażenie dla trenerów – załącznik nr 2.4,

część 5 – wyposażenie do badmintona – załącznik nr 2.5,

część 6 – wyposażenie do piłki nożnej – załącznik nr 2.6,

 

Więcej…

POSTĘPOWANIE NR 06/10/2023 na zakup maszyny sprzątającej


                                                                                  Data  27.10.2023r.

 

postępowanie nr 06/10/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup maszyny sprzątającej   

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Więcej…

POSTĘPOWANIE NR 07/10/2023 na zakup rolet do sal lekcyjnych wraz z montażem


                                                                                  Data  27.10.2023r.

 

postępowanie nr 07/10/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup rolet do sal lekcyjnych wraz z montażem

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

Więcej…

POSTĘPOWANIE NR 05/10/2023 na zakup WYPOSAŻENIA DO ŁAZIENEK W POKOJACH NOCLEGOWYCH


Data  26.10.2023r.

 

postępowanie nr 05/10/2023

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 1. Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

 1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do łazienek w pokojach noclegowych   

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Więcej…