Lokalna historia jest ciekawa


Młodzież z naszej szkoły wzięła udział w zajęciach terenowych z przewodnikiem z Muzeum Ziemi Chełmińskiej panią Anną Grzeszną – Kozikowską. Celem wycieczki było poznanie kilku aspektów historii lokalnej. Jako pierwsze odwiedziliśmy miejsce straceń ludności polskiej jesienią 1939 r. w lesie w Klamrach, gdzie Niemcy dokonali mordu na cywilach, rozstrzeliwując ich w tzw. dołach śmierci. Następnie w 1944 r. okupant wydobył ciała ofiar i spalił je w celu zatarcia śladów zbrodni. Przy pomniku uczniowie wysłuchali opowieści o zbrodni, terrorze lat wojny i nierozliczeniu większości sprawców tego mordu po wojnie. Więcej…

Tym razem sukces z fizyki


Praca Stanisława Cocha pt.: ”Zmiany temperatury i ciśnienia z wysokością nad powierzchnią Ziemi” otrzymała wyróżnienie na konkursie zorganizowanym przez Politechnikę Śląską w Gliwicach. Poziom konkursu była bardzo wysoki, wzięło w nim udział 17 uczestników, dlatego tym bardziej cieszy nas ten sukces. Merytorycznym opiekunem pracy Staszka była Pani Aneta Czarnecka. Obojgu gratulujemy. Więcej…

Światowy Dzień Poezji


21 marca to Światowy Dzień Poezji. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. Z okazji tego święta polonistki zorganizowały szkolny konkurs pod nazwą: „Poetycka podróż po świecie uczuć”. Oto wyniki: I miejsce – Mykhailyna Matviishyn klasa 3TMŻ, II miejsce – Stanisław Coch klasa 4TMp, III miejsce – Weronika Matyasik klasa 3 TGH.

Więcej…

Wizyta w IPN w Bydgoszczy


Podczas drugiej wizyty w IPN w Bydgoszczy sześcioro naszych uczniów miało okazję wysłuchać wykładu pana dr. Dawida Kobiałka pt. ”Archeologia zbrodni – badania naukowe miejsc kaźni z okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim”. Szczególnie przyjmująca była opowieść o pracach badawczych w Dolinie Śmierci w Chojnicach. Pan dr Kobiałka mieszkał nieopodal tego miejsca i znał je od dziecka, nie wiedział jednak, że już jako dorosły człowiek i naukowiec będzie badał te miejsca niemieckich zbrodni.

Więcej…

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Kształtuje nas przeszłość i pamięć o tych, którzy walczyli o naszą teraźniejszość


1 marca w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych młodzież z naszej szkoły przy asyście żołnierzy Wojska Polskiego jak co roku złożyła kwiaty na grobie Alfonsa Jarockiego i jego żony Heleny. Państwo Jarockich podczas okupacji niemieckiej byli żołnierzami AK. Pan Alfons Jan Jarocki urodził się w 1910 r. w Dąbrowie Chełmińskiej. W 1931 r. skończył seminarium nauczycielskie, a z Chełmnem był związany poprzez pracę jako nauczyciel wychowania fizycznego w zakładzie oo. Palotynów. Podczas wojny obronnej w 1939 r. Jarocki był dowódcą 9 kompanii  w 16 Dywizji Piechoty,  dostał się do niewoli, z której uciekł i ukrywał się. Od 1940 r. był członkiem Związku Walki Zbrojnej, organizował struktury konspiracyjne w Inspektoracie Brodnickim, a następnie tczewskim i chojnickim. Po zakończeniu niemieckiej okupacji nie ujawnił się komunistycznym władzom, pozostał w konspiracji, walcząc o wolną Polskę. Był członkiem Delegatury Sił Zbrojnych, a także współtworzył Pomorski Okręg Zrzeszenia Wolnic i Niezawisłość, gdzie był szefem Referatu Organizacyjnego i zastępcą prezesa Pomorskiego Okręgu WIN. Został aresztowany w 1946 r. i skazany przez komunistów na 8 lat więzienia. Podczas śledztwa był torturowany. Wyrok podniesiono mu następnie do 10 lat, a na mocy amnestii z maja 1947 r. zmniejszono do lat 5. Niestety więzienia we Wronkach nie opuścił, zmarł we wrześniu 1948 r. Według oficjalnej wersji popełnił samobójstwo, ale rodzina podejrzewała, że został przez komunistów zamordowany. Na pogrzebie nie pozwolono otworzyć trumny, żona i dwie córki nie mogły się pożegnać z mężem i ojcem. W 1977 r. został ekshumowany i pochowany na cmentarzu w Chełmnie obok żony Heleny, więźniarki niemieckiego obozu koncentracyjnego w Stutthofie. Alfons Jarocki został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami i Krzyżem Walecznych. Podczas złożenia kwiatów uczniowie posłuchali, krótkiej prelekcji na temat Jarockiego, a także nakręcili krótki film, który zamierzają wykorzystać w etiudzie poświęconej tej postaci.

Piotr Sołtysiak

Więcej…

Wyniki turnieju szachowego


Szachowe zmagania już za nami. W turnieju uczestniczyło 33 zawodników, wszystko jednak przebiegało sprawnie. Poziom gier był zróżnicowany. Dlatego równolegle do turnieju zasadniczego, odbywał się turniej pocieszenia dla graczy, którzy odpadli w pierwszej rundzie. Mimo że mecze budziły emocje, w samej sali gier panowała atmosfera wyciszenia i skupienia. Po serii gier udało się wyłonić najlepszego szachistę w naszej szkole.

1 miejsce Jakub Chrapiński 4TMG
2 miejsce Kamil Smaga 4TMG
3 miejsce Michał Szymański 1TG
Turniej pocieszenia wygrał Hubert Flis 1 THŻ

Uczniowie otrzymali w nagrodę gadżety szkolne, dyplomy oraz oceny z wychowania fizycznego.

Zwycięzca turnieju Jakub Chrapiński za najciekawszą, zapadającą w pamięć wyróżnił partię, którą rozegrał z Michałem Trzcińskim

Turniej był w głównej mierze zorganizowany przez uczniów i wypadł doskonale. Stanisław Coch, sędzia główny turnieju, czuwał nad prawidłowością przebiegu partii i ogłaszaniem zwycięzcy danej gry. Michał Trzciński, organizator, zbierał zgłoszenia przed turniejem (36 osób) oraz przy pomocy zgranej grupy kolegów, przygotował salę i stoły gier.

Więcej…

160 rocznica wybuchu powstania styczniowego


Powstanie wybuchło w styczniu i było poprzedzone branką, czyli poborem do rosyjskiej armii, który zainicjował hrabia Aleksander Wielopolski, zwolennik lojalnej postawy wobec Rosji. Przed powstaniem Rosjanie kilkukrotnie krwawo stłumili polskie manifestacje patriotyczne. Do jego wybuchu doprowadziły środowiska „czerwonych”, chcące pełnej niepodległości, a także przeprowadzenia uwłaszczenia chłopów. Walki powstańcze miały charakter partyzancki, przede wszystkim z powodu niewystarczającego uzbrojenia polskich oddziałów. W tym kontekście smutno brzmią słowa z wiersza Wincentego Pola Obok orła znak / Pogodni poszli nasi w bój bez broni. Wsparcie, jakiego udzieliły państwa i społeczeństwa Europy, było niewystarczające, aby realnie pomóc walczącym Polakom. Objęcie władzy dyktatorskiej przez Romualda Traugutta w październiku 1863 r. podtrzymało walkę i nadało jej dynamiczniejszy charakter, ale nie mogło zmienić ostatecznego końca tego narodowego zrywu. W czasie trwania walk stoczono około 1200 bitew i potyczek, a przez szeregi powstańcze przewinęło się według różnych źródeł od 50 do nawet 200 tys. ludzi, z czego około 20 tys. zginęło. Powstania nie poparli chłopi, którzy otrzymawszy ziemię od cara, nie mając w pełni wykształconej świadomości narodowej, w większości nie przystąpili do bitwy. Oddziały powstańcze walczyły również na terenie Litwy i Ukrainy. Aresztowanie Romualda Traugutta w kwietniu 1864, a następnie jego powieszenie w sierpniu tego roku, symbolicznie zamykało powstanie. Do wiosny 1865 r. na Podlasiu trwał oddział księdza Stanisława Brzózki, on sam został ujęty i powieszony w Sokołowie Podlaskim. Po upadku powstania Rosja rozpoczęła falę represji wobec jego uczestników, jak i całej polskiej ludności, zmieniając m.in. nazwę państwa z Królestwa Polskiego na Kraj Nadwiślański.

Piotr Sołtysiak

Wyniki konkursu na projekt bluzy


We współpracy z firmą MAKT sp. z o. o.  ogłosiliśmy konkurs na projekt na bluzę promocyjną szkoły. Przyszedł czas na rozstrzygnięcie i wręczenie nagrody, którą była bluza z kapturem z wykonanym zwycięskim projektem. Konkurs wygrała uczennica klasy IV TGiPC Magdalena Ostrowska, która zaproponowała prosty geometryczny projekt nawiązujący do szkolnego muralu.

Jury zdecydowało się wyróżnić kilka prac, które w przyszłości także będą wykorzystane w celach promocyjnych. Autorzy wyróżnionych prac to: Kalina Szulc IIITG, Nina Durczak IV TGiPC, Natalia Wylangowska IV TGiPC, Dominik Ziółkowski IITG i Antoni Sobczak IITG.

Ponieważ to nie jest nasza jedyna udana współpraca z firmą MAKT p. z o. o. pani wice-dyrektor Edyta Chrapińska podziękowała Wiktorowi Jakubowskiemu za ufundowanie nagrody i wkład w rozwój uczniów technikum grafiki i poligrafii cyfrowej, przekazując symboliczny dyplom z podziękowaniem.

Więcej…

Dzień bez wulgaryzmów


Wyniku konkursu „Dzień bez wulgaryzmów”: 1 miejsce, Kamil Marczak IV TGiPC, 2 miejsce Amelia Nieduża, klasa IIITAR, 3 miejsce Adam Lisewski, klasa IVTHR, Tomasz Bilewicz, klasa I TGiPC. Zwycięskie wiersze poniżej.

Więcej…

Projekt IPN pt. “Łączka” i inne miejsca poszukiwań ofiar terroru komunistycznego


Sześciu uczniów naszej szkoły: Kamil Marczak, Stanisław Coch, Patryk Korczak, Kacper Domagalski, Adam Bona i Tymoteusz Jakubowski biorą udział w projekcie edukacyjnym IPN pt.“Łączka” i inne miejsca poszukiwań ofiar terroru komunistycznego. W cyklu trzech spotkań w siedzibie IPN w Bydgoszczy panowie poznają pracę historyków, archiwistów, archeologów, genetyków zajmujących się pracami poszukiwawczymi i identyfikacyjnymi, dzięki którym udało się przywrócić nazwiska zamordowanym przez polskich komunistów ponad 200 działaczom antykomunistycznego podziemia. Ludzi tych, by zatrzeć jeszcze pamięć o nich, pochowano w bezimiennych dołach, które czasami znajdowały się na cmentarzach, terenach więzień czy w lesie. Najbardziej znanym takim miejscem pochówku jest tzw. „Łączka” (stąd też nazwa projektu) na cmentarzu powązkowskim w Warszawie, gdzie komuniści zakopali w bezimiennych dołach żołnierzy podziemia komunistycznego, a później uczynili w tym miejscu śmietnik. W Bydgoszczy takie ofiary grzebano m.in. na cmentarzu przy ul. Kcyńskiej. Nasi uczniowie na zajęciach w tym mieście, dzięki pani Annie Jakubowskiej, poznali pracę archiwistów, mieli możliwość dotknięcia dokumentów śledczych i procesowych z lat 40. XX wieku i zobaczenia sal oraz nowoczesnych szaf, gdzie przechowywane są te akta. Tymoteusza zainteresował proces otrzymywania wglądu do tych akt przez członków rodziny osób represjonowanych, a Stanisław dopytywał o szczegóły służby wojskowej jednego z jego krewnych. W dalszej części zajęć uczniowie wysłuchali wykładu jednej z najlepszych ekspertów w dziedzinie upamiętniania ofiar terroru komunistycznego na Pomorzu, pani dr Alicji Paczoska – Hauke, która opowiedziała o swoich pracach badawczych.

Więcej…

Akcja Krokus jako forma pamięci o ofiarach Holokaustu


Po raz kolejny nasza młodzież, tym razem z klasy 1 TM, posadziła cebulki żółtych krokusów ułożone w kształcie gwiazdy Dawida dla upamiętnienia dziecięcych ofiar Holokaustu. Zagłada została dokonana przez Niemców podczas II wojny światowej i nasza akcja ma o niej przypomnieć i upamiętnić wszystkie ofiary tej zbrodni, również te, które pochodziły z Chełmna. Wiosną jak co roku planowane jest też uczczenie pamięci wybuchu powstania w getcie warszawskim przez rozdawanie mieszkańcom Chełmna żonkili i ulotek informacyjnych o walce Żydów w warszawskim getcie w 1943 r. Piotr Sołtysiak

Konkurs na ilustrację idiomu


Zespół językowy rozstrzygnął konkurs na najlepszą ilustrację idiomu w dwóch kategoriach: język niemiecki, język angielski.

W kategorii ilustracja idiomu w języku niemieckim został przyznana jedna nagroda:

1 miejsce Kira Korotkina

W kategorii język angielski oprócz głównych miejsc, zostały także przyznane wyróżnienia.

1 miejsce Aleksander Bajfus

2 miejsce Kalina Szulc

3 miejsce ex aequo Paweł Milaszewski, Victoria Kańska

wyróżnienie Jakub Kozikowski, Filip Pieńczewski, Łukasz Niedojadło, Marcel Radomski, Klaudia Makowska, Michał Trzciński

Więcej…

Nasze sukcesy z wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie


Dnia 17.11.22 w Minikowie odbył się wojewódzki ,,Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie pracy w rolnictwie”. Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Część praktyczna obejmowała wykrywanie usterek w sprzęcie rolniczym. W zawodach startowało 44 uczniów z 22 szkół.  Naszą szkołę reprezentowali Kacper Mikulski i Leon Baumgart z klasy IV TR. Kacper zajął drugie miejsce, a Leon szóste. Gratulujemy. Więcej…

11 listopada – Święto Niepodległości Polski


Święto Niepodległości 11 listopada obchodzimy od 1937 r., po II wojnie światowej zostało ono przez polskich komunistów zniesione i zastąpione fikcyjnym świętem 22 lipca, na szczęście w 1989 r. sejm wolnej Polski przywrócił je i jest obchodzone corocznie jako dowód naszej pamięci o przeszłych pokoleniach Polaków, którzy nierzadko poświęcili swoje życie i zdrowie, by Rzeczpospolita mogła istnieć jako suwerenny i niezależny byt polityczny. Oto fragment depeszy wysłanej przez Józefa Piłsudskiego 16 listopada 1918 r. do szefów mocarstw notyfikującą powstanie Państwa Polskiego: „Jako Wódz Naczelny Armii Polskiej pragnę notyfikować rządom i narodom wojującym i neutralnym istnienie Państwa Polskiego Niepodległego, obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Sytuacja polityczna w Polsce i jarzmo okupacji nie pozwoliły dotychczas narodowi polskiemu wypowiedzieć się swobodnie o swym losie.

Więcej…

40. Rocznica powołania Wojskowych Obozów Internowania


W piątek 3 listopada młodzież z klasy 3 TMŻ wzięła udział w uroczystościach upamiętniających utworzenie przez komunistów 40 lat temu Wojskowych Obozów Internowania jako formy represji wobec działaczy NSZZ „Solidarność”. Uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem Wdzięczności i Solidarności, znajdującym się w Parku Pamięci i Tolerancji im. Ludwika Rydygiera, a następnie wzięli udział w dalszej cześć uroczystości, które odbyły się w kinie Rondo. W Rondzie dokonano wręczenia odznaczeń państwowych osobom internowanym, a także nagród dla szkół, które wzięły udział w konkursie pt. „Obóz internowania, a nie wojsko”. Nasza szkoła zajęła w tym konkursie 3 miejsce i otrzymała 1200 zł nagrody, a także możliwość wyjazdu 9 uczniów do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W dalszej części obchodów uczniowie obejrzeli film dokumentalny pt. „Labirynt”, który przybliżył im historię Wojskowych Obozów Internowania. Podczas uroczystości przemawiali m.in. wiceprezes IPN dr hab. Karol Polejowski i wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Józef Ramlau, a także Burmistrz Chełmna Artur Mikiewicz. Piotr Sołtysiak Więcej…

Koło historyczne – Reaktywacja ! Dzieje gminy żydowskiej w Chełmnie


Po przerwie ruszyły znów zajęcia koła historycznego, które w swej pierwszej odsłonie były poświęcone gminie żydowskiej w Chełmnie. W zajęciach po lekcjach uczestniczyło ponad 30 osób. Pierwsze wzmianki o Żydach w Chełmnie wg pani Anny Soborskiej – Zielińskiej, autorki publikacji o wyżej wymienionej tematyce, pochodzą z czasów średniowiecza, gdy nie byli zbyt mile widziani na terenach należących do Zakonu Krzyżackiego, a od 1479 ponownie do Polski. Niechęć ta miała przede wszystkim podłoże o charakterze ekonomicznym, a Żydów traktowano jako konkurencję W 1657 r. podczas drugiej wojny szwedzkiej pojawiła się informacja o Żydach w naszym mieście, od których zakupiono świece dla Szwedów. Żydzi, którzy chcieli stać się obywatelami miasta przechodził na wiarę katolicką, dokonując konwersji. Sytuacja społeczności żydowskiej zmieniła się po I rozbiorze Polski, kiedy to złagodzono prawo dotyczące osiedlania się ich na tych terenach. Jednak powstanie gminy żydowskiej w Chełmnie to dopiero rok 1820, a jej oficjalne zatwierdzenie miało miejsce 1857 r. Na terenie miasta znajdowała się synagoga, kirkut, czyli żydowski cmentarz i mykwa. Liczebność Żydów w Chełmnie zmieniała się i jak podaje pani Soborska – Zielińska np. w 1816 r. było ich 42, ale 70 lat później liczba ta wzrosła aż do 520. Wraz z odzyskaniem niepodległości przez Chełmno w 1920 r. wzrosła migracja Żydów do Niemiec i w 1927 r. w mieście było ich tylko 25. Kres społeczności żydowskiej przyniosła II wojna światowa, kiedy to większość z nich została zamordowana przez Niemców w lesie w Klamrach. W związku z uratowaniem podczas II wojny światowej żydowskiej dziewczynki Rebeki Motyl, rodzina państwa Kaczmarków mieszkająca w Chełmnie przy ulicy Rycerskiej 4, otrzymała medal Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata.

Więcej…

Konkurs o bluzę


We współpracy z firmą MAKT sp. z o. o., która prowadzi dla nas sklep ze szkolną odzieżą https://grubnosklep.pl/, mamy przyjemność zaprosić uczniów naszej szkoły do konkursu. Nagrodą jest bluza ze zwycięskim projektem ufundowana przez firmę MAKT sp. z o. o.. W skrócie: należy przygotować projekt w krzywych, który będzie nawiązywał do szkoły w Grubnie i wywoływał pozytywne skojarzenia. Szczegóły techniczne znajdują się w regulaminie. Prace należy przesłać do 21.11.2022r. na adres konkurs@grubno.pl

 

Logo do pobrania

 

Więcej…

Wystawa IPN pt. Polskie Państwo Podziemne na Pomorzu w latach 1939-1945


Od 10 października w naszej szkole możemy oglądać wystawę poświęconą Polskiemu Państwu Podziemnemu na Pomorzu. Na 18 planszach można zobaczyć m.in. informację o powrocie tego regionu do Polski w 1920 r. i zaślubinach jakie dokonał wtedy z Bałtykiem gen. Haller; jest tam również informacja o budowie portu w Gdyni, jednego z największych przedsięwzięć budowlanych II RP. Kolejne plansze pokazują atak Niemiec na Polskę we wrześniu 1939 r. i represje przeciwko Polakom na Pomorzu m.in. w bydgoskim Fordonie czy Szubinie. Szczególnie mocno wybrzmiewają w tym kontekście słowa niemieckiego szefa sztabu generalnego gen. Hansa von Seeckta zamieszczone na jednej z tablic, który powiedział ”Istnienie Polski jest nie do zniesienia, podważa ona warunki bytu Niemiec. Musi ona zniknąć i zniknie”. Duże wrażenie na uczniach zrobiła informacja z tablicy z Grudziądza poświęcona członkom organizacji „Rota”, których Niemcy w ramach represji zgilotynowali. Na innej z plansz można przyjrzeć się schematowi działania państwa podziemnego, którego „mózg” znajdował się w Londynie pod postacią rządu gen. Sikorskiego, a w okupowanej Polsce struktura rozgałęziała się na dwa piony: wojskowy i cywilny. Na wystawowych banerach można również zobaczyć komendantów Pomorskiego Okręgu AK m.in. ppłk. Józefa Chylińskiego. Oglądający wystawę uczniowie mogli się także dowiedzieć o prowadzonej przez konspiratorów akcji propagandowej, skierowanej do społeczeństwa pod postacią ulotek, gazetek i innego rodzaju pism, które kolportowano również w języku niemieckim, dostarczając tym samym żołnierzom okupanta prawdziwych informacji np. o klęskach Wehrmachtu na froncie wschodnim. Niestety zakończenie wojny w 1945 r. nie przyniosło prawdziwej wolności, przeciw nowej komunistycznej okupacji stanęła również cześć członków państwa podziemnego na Pomorzu, tworząc m.in. struktury Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a później Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Na Pomorzu działa również m.in. V Wileńska Brygada AK mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”, która to grupa partyzancka przez długi czas skutecznie zwalczała nową komunistyczną władzę.  Piotr Sołtysiak Więcej…

Samorząd uczniowski 2022/23


Mamy nowy Samorząd Uczniowski. Nowym przewodniczącym szkoły został Kacper Mikulski, który uzyskał największą ilość głosów. Za nim uplasował się Piotr Wysokiński i Nina Durczak. Gratulujemy i życzymy sukcesów.
Więcej…

Dzień pamięci o ofiarach Wojskowych Obozów Internowań


W piątek 7 października młodzież naszej szkoły wzięła udział w obchodach dnia pamięci o ofiarach Wojskowego Obozu Internowanych w Chełmnie na Kępie Panieńskiej. Spotkanie było zorganizowane przez IPN i odbyło się w LO w Chełmnie. Obozy, o których dowiedzieli się nasi uczniowie zostały utworzone w 1982 r. jako forma represji dla działaczy „Solidarności” w okresie trwania w Polsce stanu wojennego wprowadzonego 13 grudnia 1981 r. przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego w celu utrzymania się komunistów przy władzy. Łącznie w kraju było 13 takich obozów (10 dla rezerwistów i 3 dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej) i przebywało w nich 1711 opozycjonistów wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Większość obozów została zlikwidowana w 1983, ale niektóre zamknięto dopiero w 1984 r.

Więcej…