42 stypendystów projektu Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II


Projekt stypendialny Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II realizowany jest w oparciu o środki unijne w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. W roku szkolnym 2021/2022 wsparcie trafi do 500 uczniów regionu (350 uczniów techników i 150 uczniów szkół branżowych), a wysokość stypendium wynosi nawet 5000 złotych. Środki można wykorzystać m.in. na pokrycie kosztów przygotowania do konkursów, turniejów i olimpiad, udziału w dodatkowych zajęciach, zakup komputera, specjalistycznego sprzętu, pomocy dydaktycznych i książek oraz opłacenie zakwaterowania, wyżywienia i dojazdów do szkoły. Wśród szkół z największą liczbą stypendystów w województwie kujawsko-pomorskim jest Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie w powiecie chełmińskim (42 stypendystów). Są to: Kacper Antolak, Marcin  Artwik, Leon Baumgart, Emilia Bednarek, Weronika Bielak, Patrycja Blas, Stanisław Coch, Sara Ćmil, Miłosz Dąbrowski, Kacper Domagalski, Paulina Dubel, Julia Dudek, Dominika Efta, Eryk Flis, Natalia Gerke, Miłosz Goliński, Oliwia Jania, Jagoda Jurczenia, Mateusz Kubacki, Nicol Kurzyńska, Wiktoria Majrowska, Kamil Marczak, Paweł Milaszewski, Weronika Miszczak, Dagmara Muzalewska, Piotr Orłowski, Zuzanna Owczarek, Weronika Płatek, Kamil Ptach, Damian Reszczyński, Daria Rutkowska, Jakub Ryba, Martyna Sulima, Kalina Szulc, Angelika Szymańska, Natalia Wylangowska, Wiktoria Zalewska, Dawid Zaremba, Ewa Zdrojewska, Julia Ziemecka, Agata Zimmermann, Julia Ziółkowska. Serdecznie gratulujemy!

Stoły Bożonarodzeniowe


17 grudnia odbył się Szkolny Konkurs  Aranżacja Stołów Bożonarodzeniowych. Uczestnicy wykazali się ogromną kreatywnością, wyczuciem stylu i gustu. Wszystkie stoły były świąteczne i piękne, niemniej wyłoniono laureatów. Pierwsze miejsce zajęli Piotr Orłowski i Julia Ziemecka z klasy 3THP, drugie  Andżelika Szymańska i Dawid Zaremba z 3THR, na trzecim miejscy podium stanęły Laura Tatarynowicz i Weronika Płatek z 2TH, zaś wyróżnione zostały  Daria Rutkowska i Maja Michalska z kl. 3THP. Więcej…

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne


Moi drodzy życzę Wam zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia pełnych rodzinnego ciepła. Odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy nad własnym życiem. Życzę Wam Świąt spędzonych w gronie najbliższych – w miłości, radości i przede wszystkim w zdrowiu. Niech Nowy Rok 2022 przyniesie nam nadzieję na lepsze jutro, na powrót do normalności, wiarę w to, że nie ma rzeczy niemożliwych oraz siłę do przezwyciężania wszelkich trudności. Dyrekcja Zespołu Szkół CKZ w Grubnie

Świąteczne ozdoby


Tradycje świąt Bożego Narodzenia w Polsce kultywuje się od wielu lat. Ubieranie choinki, dawanie prezentów, 12 wigilijnych potraw, łamanie się opłatkiem, śpiewanie kolęd, wypatrywanie pierwszej gwiazdki – to najbardziej znane zwyczaje świąteczne w naszym kraju. Dla wielu z nas Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątkowy, ważne jest to co czujemy i mamy w sercach, ale także szczególna oprawa celebracji. Stąd wielu z nas przystraja dom, kupując lub wykonując świąteczne ozdoby. Uczniowie Technikum Krajobrazu również podołali temu zadaniu. Najlepsze prace zostaną nagrodzone. Więcej…

Świątecznie w internacie


Jak co roku w naszym szkolnym internacie odbyło się spotkanie poprzedzające Święta Bożego Narodzenia. Zadbano, by była piękna choinka, upominki oraz wieczerza. I choć Święta Bożego Narodzenia dopiero przed nami mieszkańcy internatu już mogli poczuć ich atmosferę, wyglądać pierwszej gwiazdki, złożyć sobie wzajemnie życzenia oraz posmakować świątecznych potraw.

Więcej…

„Solidarność” Rolników Indywidualnych – wystawa


Od 13 grudnia w naszej szkole można oglądać wystawę Instytutu Pamięci Narodowej poświęconą ”Solidarności” Rolników Indywidualnych. Wystawa stała się  pretekstem do opowieści o 40. rocznicy wprowadzenia przez komunistycznego przywódcę gen. Wojciecha Jaruzelskiego stanu wojennego, a także przyczynkiem do przedstawienia losu polskiego chłopa i wsi w okresie PRL.  Do najważniejszych postulatów rolniczej ”Solidarności” należały mi.in. : prawo do niezależnych związków zawodowych, poszanowanie prawa własności ziemi i swobody obrotu nią, zrównanie w prawach rolników indywidualnych z faworyzowanymi przez władzę państwowymi gospodarstwami rolnymi i rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi, a także poszanowanie wolności religijnej. Na jednej z plansz można zobaczyć zdjęcia z protestu z grudnia 1980 r. w Ustrzykach Dolnych i wyrzucanie działaczy ”Solidarności” przez milicję, jak również  protest okupacyjny tych ludzi w Rzeszowie w siedzibie Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych. W swych działaniach rolnicy byli wspierani przez prymasa Stefana Wyszyńskiego, który wielokrotnie spotykał się z liderami chłopskimi. Więcej…

informacja o dniach wolnych


Informujemy, że zgodnie z  Zarządzeniem Nr 23/2021 Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie  z dnia 08.12.2021 r. w sprawie:   

ustalenia 24 grudnia 2021 r. oraz  07 stycznia 2022r.  dniem wolnym od pracy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie 

 Na podstawie art. 130 § 2 Kodeksu Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320. ): 

zarządzam, co następuje: 

 

  1. Ustalam dzień 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy (szkoła w tym dniu będzie nieczynna) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, w zamian za święto 25 grudnia 2022 r., przypadające w sobotę. 
  1. Ustalam dzień 07 stycznia 2022 r. dniem wolnym od pracy (szkoła w tym dniu będzie nieczynna) w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, w zamian za święto 01 stycznia 2022 r., przypadające w sobotę. 

Dodatkowo informuję, że sekretariat w dniach 28.12.2021 – 10.01.2022 będzie nieczynny. Wszelkie pytania w tym czasie proszę kierować na adres e-mail: sekretariat@grubno.pl

 

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce


13 grudnia czterdzieści lat temu rozpoczęła się jak napisał prof. A. Paczkowski wojna polsko – jaruzelska, na ulicach pojawiły się czołgi, patrole wojska i milicji, wyłączono telefony, wprowadzono godzinę milicyjną i przepustki umożliwiające przejazd z jednego miasta do drugiego. Rozwiązano również NSZZ Solidarność, a większość czołowych działaczy aresztowano. Działacze Solidarności podjęli poprzez akcje strajkowe nierówną walkę z komunistyczną władzą, ale gdy w kopalni Wujek w Katowicach 16 grudnia ZOMO użyło ostrej amunicji i zginęło 9 górników, strajki zaczęły wygasać. Generał Jaruzelski przygotowując stan wojenny prosił o pomoc ZSRR, ale towarzysze z Moskwy, choć wrogo nastawieni do Solidarności, polecili mu samemu załatwić tę sprawę. Więcej…

Dzień Praw Człowieka


Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka obchodzony jest co roku 10 grudnia w rocznicę podpisania przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (1948). Deklaracja ustanowiła kanon praw politycznych, obywatelskich i społecznych przysługujących wszystkim ludziom. To pierwszy dokument, dotyczący bezpośrednio praw człowieka, który został uzgodniony i przyjęty przez niemal 200 państw. Doświadczenia II wojny światowej skłoniły państwa do podjęcia aktywnych, jednoznacznych działań, które zminimalizują prawdopodobieństwo powtórzenia się historii masowego łamania praw człowieka i ludobójstwa. Przyjęcie Deklaracji poprzedziło kilka lat dyskusji i niestety zbiegło się to w czasie z narastaniem tzw. zimnej wojny. Więcej…

Aktywna tablica


WSPARCIE FINANSOWE ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA W RAMACH REALIZACJI RZĄDOWEGO PROGRAMU ROZWIJANIA SZKOLNEJ INFRASTRUKTURY ORAZ KOMPETENCJI UCZNIÓW I NAUCZYCIELI W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH NA LATA 2020-2024 – „AKTYWNA TABLICA” W ROKU 2021

Więcej…

Program Stypendialny


Program Stypendialny realizowany przez FAM-Technika Odlewnicza Sp. z o.o. o.

Zgodnie z przyjętym Regulaminem Programu Stypendialnego o przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy w roku szkolnym 2020/21 spełniali wszystkie poniższe warunki:

a)      byli uczniami VII lub VIII klasy szkół podstawowych bądź kształcili się w szkołach ponadpodstawowych na terenie miasta Chełmna albo gminy Chełmno,

b)      uzyskali średnią z przedmiotów na świadectwie z roku szkolnego 2020/21  4,50 lub wyższą,

c)      osiągnęli sukcesy w dziedzinie nauki, sportu, kultury, sztuki,

d)     wyróżniali się działalnością społeczną na rzecz lokalnej społeczności, kultury, środowiska naturalnego itp.

Więcej…

Zajęcia w trybie zdalnym


Szanowni Państwo,
W związku z dużą liczbą zachorowań w szkole od dnia 29.11.2021 r.  do 10.12.2021 r. zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym. Natomiast od poniedziałku, czyli 13.12 pracujemy w trybie stacjonarnym.
Z życzeniami zdrowia Dorota Żulewska.

Działamy charytatywnie


Mieszkańcy internatu działają charytatywnie. Przygotowują świąteczne kartki, które będą sprzedawane podczas koncertu charytatywnego organizowanego przez ZS nr 1 w Chełmnie. Zebrane  pieniądze, także za Bożonarodzeniowe kartki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Kuby Tomczaka, który choruje na nowotwór. Mamy nadzieję, że ta cegiełka również przyczyni się do wyzdrowienia chłopca.

Więcej…

Obchody Święta Niepodległości


Działające przy ZS CKZ w Grubnie Stowarzyszenie Grubno – Szkoła Bez Granic wraz z ZS nr 1 w Chełmnie przygotowało obchody Święta Niepodległości w Chełmnie. Zorganizowano Piknik Niepodległości, podczas którego każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Dla najmłodszych przygotowano grę miejską, dzięki której lepiej można było poznać Chełmno

Więcej…

Mechatronicy w Toruniu


Klasa 4 TM wraz z wychowawcą Panią Dorotą Pstrąg i Aleksandrą Zawadą 8 listopada odwiedziła Toruń. Na początek dnia były zabawy na lodowisku, gdzie chłopcy mogli sprawdzić swe łyżwiarskie umiejętności. Prawdziwym wyzwaniem była jednak wizyta w Domu Kłódek, gdzie poszczególne grupy zmagały się z zagadkami w różnych pokojach (np. PRL, Opętanie, Eksperyment). Escape room dostarczył wielu wrażeń i świetnie zintegrował grupę. Więcej…

Odyseusze w akcji


W sobotnie przedpołudnie, 6 listopada jedna z grup naszych szkolnych Odyseuszy, rozpoczęła przygotowania do zmagań konkursowych w niezwykłym projekcie edukacyjnym, jakim jest „Odyseja Umysłu”. W projekcie biorą udział 7-osobowe drużyny składające się z uczniów różnych klas. Pod okiem trenerek: Pani Lucyny Rusin oraz Anety Czarneckiej-Malickiej wybrani uczniowie z kl. III TMp, III TH oraz I TAG rozwiązują „zadania spontaniczne” oraz „problem długoterminowy”, według ściśle określonych w „Odysei Umysłu” zasad. Odyseusze przygotowują się do finałowych, ogólnopolskich rozgrywek, które odbędą się już w kwietniu. Więcej…

11 listopada – Święto Niepodległości


11 listopada 1918 r. Polska i Polacy odzyskali upragnioną wolność. Stało się to po 123 latach zaborów, choć tak naprawdę niektóre części naszego kraju jak np. Pomorze i Chełmno pod zaborami były prawie 150 lat, ponieważ zostały zabrane już podczas pierwszego rozbioru, a powróciły do macierzy dopiero w 1920 r. Warte podkreślenia jest również to, że dzień 11 listopada to był dopiero początek budowania niepodległości, o którą przyszło walczyć aż do 1921 r. przelewając morze krwi. Bez wątpienia było kilka czynników, które ułatwiły odzyskanie niepodległość w tym konkretnym roku, była to I wojna światowa i konflikt pomiędzy zaborcami, sprzyjająca nam polityka USA i Francji, ale przede wszystkim były to działania samych Polaków dążących z całą siłą do suwerennego bytu państwowego. Więcej…

Odyseja Umysłu, czyli Marzymy! Myślimy! Tworzymy!


W naszej szkole powstała drużyna Odyseuszy. Dwie nauczycielki  –  p. Lucyna Rusin (nauczyciel języka niemieckiego) oraz p. Aneta Czarnecka-Malicka (nauczyciel fizyki) przeszły szkolenie w Gdańsku i dołączyły do grona trenerów Odysei Umysłu. Jest to pewien zamysł edukacyjny, który jest realizowany w formie międzynarodowego konkursu twórczego rozwiązywania problemów. Co roku bierze w nim udział kilkadziesiąt tysięcy uczniów i studentów z całego świata. Opiekę nad polską edycją sprawuje Minister Edukacji Narodowej.Uzyskanie kwalifikacji trenera pozwoliło na wyłonienie drużyny i zgłoszenie jej oraz szkoły do prestiżowego międzynarodowego konkursu. Hasło naszych Odyseuszy to: Marzymy! Myślimy! Tworzymy! Konkurs polega na rozwiązaniu Problemu Długoterminowego wybranego przez drużynę. Drużyna liczy od 5 do 7 osób. Opiekę nad każdym zespołem sprawuje trener, który integruje grupę oraz organizuje i modernizuje jej pracę , ale nie sugeruje ani nie narzuca młodzieży własnych pomysłów. Podczas konkursu zespół także musi się zmierzyć z Problemem Spontanicznym – jest to zadanie niespodzianka, którego treści nikt nie zna do ostatniej chwili, a rozwiązanie tworzymy w zaledwie kilka sekund . Odyseusze współzawodniczą ze sobą w czterech grupach wiekowych. Drużyny, które w poszczególnych kategoriach uzyskają najlepsze wyniki na Eliminacjach Regionalnych, awansują do Finału Ogólnopolskiego. Jego zwycięzcy mogą z kolei reprezentować Polskę na Finałach Światowych w Stanach Zjednoczonych.

Więcej…

Wystawa IPN pt. Wojna polsko – bolszewicka na Kujawach i Pomorzu


Od ponad 2 tygodni młodzież w ZS CKZ w Grubnie może oglądać wystawę o wojnie z początków istnienia II RP, wojnie, która zagroziła istnieniu państwa i tylko dzięki mobilizacji całego narodu, doskonałym posunięciom wywiadu i zaskakującej ofensywie Rosjan znad rzeki Wieprz, wojna ta została wygrana. Centralnym punktem tego konfliktu była bitwa warszawska, ale walki toczyły się również na Kujawach i Pomorzu, gdzie oddziały polskie starły się z Rosjanami m.in. w okolicach Włocławka, Brodnicy i Torunia. Na uczniach oglądających wystawę duże wrażenie robią słowa Zbigniewa Szlagowskiego, 16 letniego żołnierza, który poległ pod Brodnicą. Przed śmiercią ten młody ułan powiedział: „Już mi nic więcej nie trzeba, umieram dla Polski, żałuję tylko, że dalej walczyć nie mogę”. Słowa te, choć dzisiaj mogą wydawać się patetyczne, dobrze oddają typ patriotyzmu towarzyszący Polakom, dla których dopiero co odzyskana niepodległość była jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Bitwę warszawską brytyjski polityk Edgar Vincent d’Abernon nazwał osiemnastą decydująca bitwą w dziejach świata. Jej waga tkwiła w tym, że położyła ona kres sowieckim planom, by po trupie Polski zanieść ognień komunistycznej rewolucji na Zachód Europy. Piotr Sołtysiak.

Więcej…

W internacie po wyborach


W Internacie już po demokratycznych wyborach. Oto skład samorządu: Przewodniczący – Piotr Wysokiński, zastępca – Adam Lisewski, skarbnik – Izabela Schneider, sekretarz – Anna Stosik. Gratulujemy.

Więcej…