Informacje dodatkowe


Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół, rozszerzeniach oraz przedmiotach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025:

Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół

  

Typ szkoły  

Zawód

 

Języki obce nauczane w szkole

 

Przedmioty rozszerzone Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji
 

 

 

 

 

 

 

 

Technikum

5-letnie

 

technik hotelarstwa

 

j. angielski

j. niemiecki

 geografia j. polski, matematyka,

 

j. angielski, geografia

technik żywienia i usług gastronomicznych j. angielski

j. niemiecki

 

chemia j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik architektury krajobrazu j. angielski

j. niemiecki

 

biologia j. polski, matematyka,

 

biologia, informatyka

technik mechatronik j. angielski

j. niemiecki

 

język angielski j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

technik rolnik j. angielski

j. niemiecki

 biologia j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

technik grafiki i poligrafii cyfrowej

 

 

j. angielski

j. niemiecki

 

język angielski j. polski, matematyka,

informatyka,

 j. angielski

 

Branżowa Szkoła

I Stopnia

3-letnia

 

kucharz j. angielski  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

cukiernik j. angielski  

j. polski, matematyka,

 

biologia, chemia

pracownik obsługi hotelowej j.angielski j. polski, matematyka,

 

j. angielski, geografia

operator obrabiarek skrawających j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, informatyka

 

mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych j. niemiecki  

j. polski, matematyka,

 

fizyka, geografia