Zarząd MKZP


Zarząd MKZP w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 16.02.2023 ukonstytuował się następująco:

  1. Przewodniczący – Andrzej Wojciechowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
  2. Wiceprzewodniczący – Edward Gadzikowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
  3. Sekretarz – Emilia Majchrzak – przedstawiciel CKZ w Grubnie

Więcej…