Zarząd MKZP


Zarząd MKZP w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 16.02.2023 ukonstytuował się następująco:

  1. Przewodniczący – Andrzej Wojciechowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
  2. Wiceprzewodniczący – Edward Gadzikowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
  3. Sekretarz – Emilia Majchrzak – przedstawiciel CKZ w Grubnie

Protokoły z posiedzeń ZARZĄDU MKZP:

LUTY:

Z 1 I 02 I 2023

Z 2 I 02 I 2023

Z 3 I 02 I 2023

MARZEC:

Z 1 I 03 I 2023