Kalendarz ósmoklasisty


Od 16.05.2022 r.(poniedziałek) do 21.06.2022 r. (wtorek),  do godz. 15.00

Składasz wniosek o przyjęcie do szkoły (podpisany przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez Ciebie warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 24.06.2022 r. (piątek) do 12.07.2022 r. (wtorek), do godz.15.00

Składasz świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Więcej…