Informacje dodatkowe


Informacja o językach obcych nauczanych w poszczególnych typach szkół, rozszerzeniach oraz
przedmiotach branych pod uwagę w procesie rekrutacji na rok szkolny 2021/2022: zestawienie