REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I ZAPOMÓG


INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I ZAPOMÓG

ZAŁ. 1 – WNIOSEK O POŻYCZKĘ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POZYCZKI – OSWIADCZENIE PORĘCZYCIELI

ZAŁ. 2 – WNIOSEK O UDZIELENIE ZAPOMOGI

ZAŁ. 3 – -WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY RAT POZYCZKI

ZAŁ. 4 – WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE WKŁADÓW

 

INFORMACJA:

Osoby, które chcą uzyskać pożyczkę muszą złożyć łącznie:

ZAŁ. 1 – WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POZYCZKI – OSWIADCZENIE PORĘCZYCIELI