Kryteria rekrutacji do internatu na rok szkolny 2017/2018

Zarządzenie nr 9/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego im. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie z dnia 21.04.2017 r.

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół CKP w Grubnie na podstawie Uchwały Nr XVII/1512017 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmiński, ustala dla Internatu przy tutejszym Zespole na rok szkolny 2017/2018 następujące kryteria postępowania rekrutacyjnego, sposób przeliczania na punkty oraz wymagane dokumenty:

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.