Kontakt


Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno (biuro MKZP – budynek szkoły biuro 21)

Konto bankowe prowadzi bank: Nicolaus Bank, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,

nr konta: 82 9486 0005 0003 1411 2000 0001

Więcej…

Zarząd MKZP


Zarząd MKZP w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 16.02.2023 ukonstytuował się następująco:

  1. Przewodniczący – Andrzej Wojciechowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
  2. Wiceprzewodniczący – Edward Gadzikowski – przedstawiciel CKZ w Grubnie
  3. Sekretarz – Emilia Majchrzak – przedstawiciel CKZ w Grubnie

Więcej…

Komisja Rewizyjna MKZP


Komisja Rewizyjna MKZP w wyniku przeprowadzonych wyborów w dniu 16.02.2023 ukonstytuowała się następująco:

  1. Przewodniczący – Izabela Chylińskaprzedstawiciel ZS CKZ w Grubnie
  2. Wiceprzewodniczący – Andżelina Zapałowskaprzedstawiciel ZS CKZ w Grubnie
  3. Sekretarz – Izabela Walickaprzedstawiciel Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chełmnie

 

Więcej…

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I ZAPOMÓG


INSTRUKCJA UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I ZAPOMÓG

ZAŁ. 1 – WNIOSEK O POŻYCZKĘ

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POZYCZKI – OSWIADCZENIE PORĘCZYCIELI

ZAŁ. 2 – WNIOSEK O UDZIELENIE ZAPOMOGI

ZAŁ. 3 – -WNIOSEK O ZAWIESZENIE SPŁATY RAT POZYCZKI

ZAŁ. 4 – WNIOSEK O PRZEKSIĘGOWANIE WKŁADÓW

 

INFORMACJA:

Osoby, które chcą uzyskać pożyczkę muszą złożyć łącznie:

ZAŁ. 1 – WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POZYCZKI – OSWIADCZENIE PORĘCZYCIELI