Kontakt


Międzyzakładowa Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa

przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno (biuro MKZP – budynek szkoły biuro 21)

Konto bankowe prowadzi bank: Nicolaus Bank, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń,

nr konta: 82 9486 0005 0003 1411 2000 0001

MKZP działa na podstawie Ustawy z dnia 11 sierpnia 2021r. o kasach zapomogowo – pożyczkowych (Dz. U. z 2021r. poz. 1666).

Członkiem MKZP może zostać:

  1. pracownik wykonujący pracę zarobkową i otrzymujący z tego tytułu wynagrodzenie w następująch Placówkach:
   • Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie,
   • Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Chełmnie,
   • Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Chełmnie,
   • Placówkach Opiekuńczo – Wychowawczych w Chełmnie,
   • Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie,

którzy złożyli deklarację o przyjęciu do kasy stanowiącą załącznik nr 1 do Statutu.

  1. pracownik przechodzący na emeryturę (po zakończeniu pracy), którzy nie zadeklarowali chęci pozostania w MKZP w momencie przejścia na emeryturę /rentę nie może ponownie zostać wpisany w poczet członków MKZP.

 

INFORMACJE I OGŁOSZENIA DLA CZŁONKÓW MKZP:

PROTOKOŁY Z WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW:

PROTOKÓŁ 1 WZCz

PROTOKÓŁ 2 WZCz