Ogłoszenie


Na podstawie zarządzenia Nr 17/2023 Dyrektora Szkoły z dnia 14.12.2023 r. wnosi się comiesięczną opłatę stałą za internat w wysokości 60,00 zł . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2024 r.