Terminy rekrutacji do internatu na rok szkolny 2023/2024


Terminy rekrutacji internat

 

1. Od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)

do 11 lipca 2023 r. (wtorek)

do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do internatu.
2. Do 17 lipca 2023 r. (poniedziałek)) Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do internatu.
3. Do 18 lipca 2023 r. (wtorek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych  i kandydatów niezakwalifikowanych.
4. Do 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
5. Od 24 lipca 2023 r.

od godz. 12.00

do 28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

do godz.15.00

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.