Technik żywienia i usług gastronomicznych


Jakie kwalifikacje uzyskuje technik żywienia i usług gastronomicznych?

Kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Żywność jest nieodzownym elementem życia człowieka. Jemy po to, aby żyć, jemy dla przyjemności oraz spędzając czas z rodzinami i przyjaciółmi. Lubisz jeść i przygotowywać potrawy? Jeżeli jesteś osobą kreatywną, otwartą i życzliwą, masz pozytywne nastawienie do ludzi, lubisz pracę w zespole, a także łatwo nawiązujesz kontakty – ten zawód jest dla Ciebie.

Szkoła kończy się maturą i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych; podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie zawodowe w zakresie czynności związanych z produkcją potraw, organizacją, informacją i kompleksową obsługą przyjęć oraz imprez organizowanych we wszystkich zakładach świadczących usługi gastronomiczne, także imprez organizowanych w warunkach nietypowych – tzw. cateringu;

Absolwent otrzymuje przygotowanie z zakresu zarządzania zakładem gastronomicznym. Po ukończeniu szkoły będziesz mógł kontynuować kształcenie na wszystkich uczelniach wyższych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą.

Perspektywy zawodowe – praca. Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni we wszystkich lokalach gastronomicznych jako:
• osoby zarządzające organizacją imprez,
• pracownicy obsługi konsumenta,
• pracownicy kuchni, dietetycy, intendenci.

Mogą także:
• prowadzić własną działalność gastronomiczną,
• zajmować się usługami cateringowymi,
• organizować obsługę imprez okolicznościowych.