Technik mechatronik


Technik mechatronik to zawód, który daje szansę absolwentom po ukończeniu naszej szkoły na zdobycie ciekawej pracy.

Mechatronika jest spotykana między innymi w:
– nowoczesnych aparatach fotograficznych,
– w napędach dysków komputerowych,
– samochodach.

 

Mechatronik:

  • umie projektować i obsługiwać nowoczesne urządzenia i linie produkcyjne,
  • potrafi łączyć umiejętności wielu dziedzin nauki,
  • może pracować zarówno w małej, jak i w dużej firmie.

Do przykładowych urządzeń mechatronicznych należą miedzy innymi:

• urządzenia automatyki -zautomatyzowane linie produkcyjne,
• obrabiarki sterowane numeryczne — CNC,
• zaawansowany sprzęt gospodarstwa domowego,
• roboty przemysłowe, układy sterowania pojazdami,
• aparatura medyczna,
• nowoczesne zabawki.

Absolwent w zawodzie technik mechatronik będzie:
• posiadał wiedzę z zakresu mechatroniki stosowanej w przemyśle, komunikacji, sprzęcie AGD i
inteligentnych budynkach,
• znał elementy mechaniki i budowy maszyn, elektroniki, informatyki,
•  projektował układy automatyki i sterowania robotów, nowoczesnych maszyn i procesów
technologicznych,
• przygotowany do pracy w przemyśle elektromaszynowym, samochodowych stacjach serwisowych i
diagnostycznych,
• przygotowany do obsługi i diagnozowania obiektów mechatronicznych,
• przygotowany do czytania i opracowania dokumentów technicznych przy użyciu komputera,
• przygotowany do prawidłowego stosowania narzędzi i przyrządów pomiarowych,
• przygotowany do diagnozowania i napraw urządzeń i systemów mechatronicznych,
• przygotowany do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
• posiadał wiedzę do podjęcia studiów na dowolnej uczelni technicznej.