Technik rolnik


Masz zainteresowania związane z techniką, przyrodą czy ekonomią? Rozwiniesz je wybierając ten
zawód. Ucząc się w tym zawodzie dowiesz się jak prowadzić, organizować i nadzorować produkcję
rolną. Nowocześnie wyposażone pracownie pozwolą Ci zgłębiać wiedzę w sposób praktyczny!
Będziesz mógł korzystać z najnowszych maszyn i urządzeń technicznych ćwicząc ich obsługę i
użytkowanie.

Jeżeli widzisz w rolnictwie swoją przyszłość, nie wahaj się! Wybierz ten kierunek , a zapewnisz sobie
pracę w jednej z najbardziej rozwijających się branż w Europie!