Powiatowi zawodowcy


 

 

Od stycznia 2020 r. realizowana jest druga edycja projektu  pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

 

Uczestnicy, którzy skorzystają ze wsparcia w ramach projektu:

– uzyskają dodatkowe  kwalifikacje lub kompetencje zawodowe

– nabędą dodatkowe kompetencje kluczowe

– podniosą swoje umiejętności praktyczne, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

 

Natomiast szkoły objęte projektem: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie i  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zostały doposażone w sprzęt zakupiony przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Planowane wskaźniki realizacji projektu/Planowane efekty:

– 171 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje umiejętności praktyczne

– 180 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

– 2 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje

– 337 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje kompetencje zawodowe

– 3 szkoły kształcenia zawodowego zostały doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuchnia węgierska w naszej szkole


O węgierskim gulaszu i leczo słyszał chyba każdy. Ale kuchnia węgierska jest dużo bogatsza w smaki i aromaty. Kuchnia ta może i jest tłusta oraz sycąca, ale jest też niezwykle ciekawa. Z jej wielowymiarowością i kolorami w ramach Kursu unijnego Kuchnie różnych narodów świata zmierzyły się nasze uczennice. Na zdjęciach widać Martynę, Oliwię, Wiktorię i Julkę, które przygotowały  gulasz węgierski, pogacze (bułeczki z fasoli), leczo, bułeczki drożdżowe, naleśniki oraz pizzę węgierską. Te rarytasy przygotowane  w naszej pracowni technologiczno-towaroznawczej cieszyły i oczy i podniebienia.

Więcej…

RUSZA DRUGA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

 

 

Lp.

Typ zajęć (forma wsparcia) Liczba przewidywanych miejsc w danym typie zajęć Razem  

Określenie klasy                        

z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział             

w danym typie zajęć – (dotyczy tylko uczniów)

kobiety mężczyźni
1.       Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
1. szkolenie pt: „stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie dla technik rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w salach, 2 dni po 8 h 0 20 20 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

2. kurs baristyczny dla technik hotelarstwa w salach 1 dzień – 8h; 8 7 15 Technikum
3. kurs sommelierski dla technika hotelarstwa w salach 2 dni po 8h, 8 7 15 Technikum
4. kurs obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych dla technik rolnik i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w salach – 160 h teorii w Sali i 96h praktyki poza sal, 0 24 24 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

2. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.
1. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik (TR), 1 14 15 Technikum
2. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), 11 1 12 Technikum
3. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik (TM), 0 20 20 Technikum
4. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (TH), 10 6 16 Technikum
5. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu (TAK), 10 0 10 Technikum
6. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz (K), 9 3 12 Branżowa Szkoła I stopnia
7. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (MR), 0 6 6 Branżowa Szkoła I stopnia
8. zajęcia praktyczne z identyfikacji agrofagów dla technik rolnik 1 21 22 Technikum
9. turystyka w obiektach hotelowych dla technik hotalarstwa, 5 1 6 Technikum
10. zajęcia praktyczne kuchnie z różnych stron świata dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 10 2 12 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

11. zajęcia praktyczne ABC sztuki kulinarnej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 10 2 12 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

12. kurs barmański dla technik hotelarstwa, 15 5 20 Technikum
13. zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G1 dla technik hotelarstwa, 6 6 12 Technikum
14. zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G2 dla technik hotelarstwa, 6 6 12 Technikum
15. zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G3 dla technik hotelarstwa, 6 6 12 Technikum
16. zajęcia praktyczne z aranżacji wnętrz dla technik architektury krajobrazu, 18 2 20 Technikum
17. zajęcia praktyczne z bukieciarstwa dla technik architektury krajobrazu, 18 2 20 Technikum
18. zajęcia praktyczne z kwalifikacji EE.21 dla technik mechatronik, 0 12 12 Technikum
19. zajęcia praktyczne z zastosowania Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD dla technik mechatronik, 0 13 13 Technikum
20. zajęcia praktyczne z korekcji racic dla technik rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w terenie 0 15 15 Technikum
21. zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w całośći w terenie 0 20 20 Branżowa Szkoła I stopnia
22. szkolenie z zakresu kuchni molekularnej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

23. szkolenie z zakresu kuchni bankietowej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 6 4 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

24. szkolenie z zakresu finger food dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 7 3 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

25. szkolenie z zakresu drobiu i dzikiego ptactwa dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

26. wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Hendripol sp. z o.o. w Kwęcinie dla technika rolnika, 0 15 15 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

27. szkolenie z zakresu owoców morza dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

28. szkolenie z zakresu kuchni wegańskiej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,. 6 4 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

29. szkolenie z zakresu dziczyzny dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 7 3 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

30. szkolenie z zakresu ryby, raki i ślimaki dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

31. szkolenie z zakresu produkcji piekarskiej bezglutenowej  dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 6 4 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

32. szkolenie z zakresu wołowiny dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 7 3 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

33. szkolenie z zakresu mionoporcje, desery restauracyjne dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

3. Szkolenia/kursy, studia podyplomowe.
1. kursu/szkolenia w zakresie  – Kurs Menagera Restauracji (kurs 7-dniowy w Krakowskiej Szkole Restauratorów w Krakowie) 0 1 1 nie dotyczy
4. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.
1. umiejętne korzystanie z TIK 3 3 6 Technikum
2. język angielski wykorzystywany w biznesie 4 2 6 Technikum
3. umiejętne komunikowanie się w języku angielskim 14 4 18 Technikum
4. umiejętne komunikowanie się w języku niemieckim 9 3 12 Technikum
5. z matematyki 8 4 12 Technikum
6. z geografii 4 2 6 Technikum
7. z chemii 3 3 6 Technikum
8. z fizyki 2 4 6 Technikum
9. z biologii 2 4 6 Technikum
10. przedsiębiorczość a rynek pracy 3 3 6 Technikum

 

 • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły
 • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – NAJPÓŹNIEJ DO 18.09.2020
 • Uczeń/nauczyciel może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 15.01.2020 r. uchwałą nr 75/2020 dostępnym w biurze projektu (p.21) oraz sekretariacie szkoły.
 • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński

„Nowoczesne kształcenia zawodowe w powiecie chełmińskim – II” – START!


loga

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU – START!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie przypomina, że od WRZEŚNIA 2020 r. startuje rekrutacja do drugiej edycji projektu  pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

 • Jesteś uczniem/nauczycielem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie?

 

 • Chcesz zdobyć dodatkowe kompetencje/umiejętności zwiększające Twoje szanse zatrudnienia na rynku pracy?

 

Ten projekt jest dla Ciebie!

 

Dodatkowe formy wsparcia w postaci: kursów/szkoleń, dodatkowych zajęć, wizyt studyjnych, staży i praktyk zawodowych oraz studiów podyplomowych organizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”, pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności praktyczne oraz zwiększyć kompetencje zawodowe.

 

Zgłoś się do  szkolnego koordynatora w Twojej szkole:

ZS CKZ w Grubnie – Marcin Sowiński

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 2 327 377,10 zł

Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł

unnamed

 

 

 

 

 

 

wplata-na-pfron

article_pic_chcenawczoraj_stereotypy-25


Obraz na stronie poziom_kolor.jpg

Powiat Chełmiński pozyskał ponad 2 mln środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

– zakup obudowy dydaktycznej na ponad 98 000 zł,

– objęcie 440 uczniów kursami nadającymi dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy m.in.: prawo jazdy kat.B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome, na ponad 530 000 zł,

– objęcie 213 uczniów wysokiej jakości stażami i praktykami zawodowymi zorganizowanymi u pracodawców, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł,

– zorganizowanie 30 atrakcyjnych wizyt studyjnych m.in.: na lotnisko Chopina w Warszawie oraz do firmy logistycznej DACHSER, do portów morskich i firm z branży TSL w Trójmieście, na targi PGA w Poznaniu, z gastronomii w zakresie kuchni bankietowej, molekularnej, finger food,

szkolenia i studia podylomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

– realizację ponad 2000 godzin  dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, ponad 1000 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, oraz ponad 2500 godzin  dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.

 

Pierwsza rekrutacja do projektu została przeprowadzona w styczniu/lutym 2020 r., kolejny nabór uczestników do projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 2 327 377,10 zł

Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł

 

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

 

 

Lp.

Typ zajęć (forma wsparcia) Liczba przewidywanych miejsc w danym typie zajęć Razem  

Określenie klasy                        

z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział             

w danym typie zajęć – (dotyczy tylko uczniów)

kobiety mężczyźni
2. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.
1. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej (TOZE) 3 3 6 Technikum
2. turystyka w obiektach hotelowych dla technik hotelarstwa 5 1 6 Technikum
3. zajęcia praktyczne kuchnie z różnych stron świata dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz 9 3 12 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

3. Szkolenia/kursy, studia podyplomowe.
1. kursu/szkolenia w zakresie  – Kurs Menagera Restauracji (kurs 7-dniowy w Krakowskiej Szkole Restauratorów w Krakowie) 0 1 1 nie dotyczy
4. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.
1. umiejętne korzystanie z TIK 3 3 6 Technikum
2. język angielski wykorzystywany w biznesie 4 2 6 Technikum
3. umiejętne komunikowanie się w języku angielskim 14 4 18 Technikum
4. umiejętne komunikowanie się w języku niemieckim 9 3 12 Technikum
5. z matematyki 8 4 12 Technikum
6. z geografii 4 2 6 Technikum
7. z chemii 3 3 6 Technikum
8. z fizyki 2 4 6 Technikum
9. z biologii 2 4 6 Technikum
10. przedsiębiorczość a rynek pracy 3 3 6 Technikum

 

 • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły
 • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 29.01.2020r.
 • Uczeń/nauczyciel może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 15.01.2020 r. uchwałą nr 75/2020 dostępnym w biurze projektu (p.21) oraz sekretariacie szkoły.
 • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: mgr Marcin Sowiński


poziom_kolor (002)

 

 

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji , w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – biuro 21
 • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 26.09.2018r.
 • Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji , w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 11.09.2018 r. uchwałą nr 332/2018 dostępnym w biurze 21 oraz sekretariacie szkoły
 • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński

 

Zajęcia geodezyjne dla Technikum Architektury Krajobrazu.


 

DSCN4415

Dnia 5 maja odbyły się pierwsze zajęcia związane z wykonaniem koncepcji zagospodarowania skarpy przy boisku szkolnym w Grubnie dla uczniów Technikum Architektury Krajobrazu. W przeprowadzeniu prac inwentaryzacyjnych pomagał nam wykładowca z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy pan Jacek Sztubecki. Więcej…

Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu na Bydgoskim Festiwalu Nauki


IMG_20180523_120733Uczniowie Technikum Architektury Krajobrazu uczestniczyli w Bydgoskim Festiwalu Nauki.
Młodzież skorzystała z warsztatów oferowanych przez Katedrę Sztuk Wizualnych Wydziału Budownictwa Architektury i Inżynierii Środowiska na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy. Na zajęciach uczniowie wykonywali planszę w 3D.

Od przyszłego roku szkolnego dla kierunku Technik Architektury Krajobrazu zostanie wprowadzona trzecia już innowacja pedagogiczna  pt.”Aranżacja  wnętrz” i w związku z tym zajęcia tego typu, przy współpracy z pracownikami UTP w Bydgoszczy Katedry Sztuk Wizualnych, będą realizowane systematycznie.Do tej pory realizowane są dwie innowacje-„Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”,”Geodezja w architekturze. Więcej…

KONFERENCJA MIĘDZYNARODOWA


20180525_17224625 maja (piątek) gościliśmy w murach naszej szkoły przedstawicieli szkół i lokalnych instytucji z państw takich jak Węgry, Gruzja, Mołdawia, Ukraina i Słowacja. Była to konferencja podsumowująca projekt międzynarodowy pt.; „Innowacyjne metody nauczania w szkołach średnich o profilach rolniczych”. Wszystko zaczęło się w czerwcu ubiegłego roku, kiedy to Zespół Szkół CKP w Grubnie został zaproszony do współpracy przez Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica. Mirosława Tomasik – prezes Towarzystwa poszukiwała do współpracy szkoły, w której kształci się młodzież na kierunku o profilu rolniczym. Więcej…


lo

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Zespół Szkół CKP w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

 

Lp. Staże zawodowe/ praktyki zawodowe     Razem
dziewczęta chłopcy
Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych u pracodawców.
1. staż dla zawodu technik hotelarstwa 20
2. staż dla zawodu technik architektury krajobrazu 3
3. staż dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 6
4. staż dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4
5. staż dla zawodu technik mechatronik 10
Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych u pracodawców.
1. praktyka zawodowa dla kucharza 3
2. praktyka zawodowa dla zawodu mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 4

 

 • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły, biuro koordynatora (biuro 21)
 • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 11-22.06.2018r.
 • Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 21.06.2017 r. uchwałą nr 224/2017 dostępnym w sekretariacie szkoły oraz biurze koordynatora (biuro 21)
 • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński

Barista w Zespole Szkół CKP w Grubnie


SONY DSCW dniach 21.04.-22.04.2018 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego odbył się kurs baristyczny organizowany w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w latach 2017/2018 dla młodzieży w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego. Brali w nim udział uczniowie Technikum Hotelarskiego. Kurs został przeprowadzony przez pana Tomasza Hallmana, właściciela firmy Masters of Bartenders z Gdańska. Uczniowie zapoznali się ze sposobami upraw kawy, jakością, dodatkami i metodami przygotowania tego wspaniałego napoju. Uczniowie przygotowali 12 rodzajów kaw, od tradycyjnego espresso do LATE AMERICAN. Warsztaty zakończyli certyfikatem wydanym w języku polskim i angielskim.

Więcej…

Klasa I technik hotelarstwa na kursach barmańskich


SONY DSCKurs barmański w klasie I technikum hotelarskiego w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w latach 2017/2018 dla młodzieży w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego.

Każde nasze spotkanie to kombinacja mieszanek owoców, syropów, napojów, kremów i dodatków sprawiających, że nasze koktajle, shaki, filipy, musy, szoty i inne wariacje barmańskie smakują bardzo dobrze. Świetna zabawa i ogromna satysfakcja z przygotowanych kombinacji. Ostatnie spotkanie planowane jest na 09.05.2018r. A.W.

Więcej…

Historyczna podróż w nieznane … wymiana polsko-niemiecka 2018


(1)W ubiegłą środę, 11 kwietnia  młodzież z Zespołu Szkół CKP w Grubnie pożegnała zaprzyjaźnioną grupę z partnerskiej szkoły w Hann.Münden. To już ósmy rok owocnej współpracy obydwu placówek. Jak co roku osobami odpowiedzialnymi za opracowanie programu i opiekę nad młodzieżą były nauczycielki języków obcych – Andżelina Zapałowska i Aleksandra Zawada ( dziękujemy również za wsparcie p. Marcie Przybylskiej). Tematem przewodnim tegorocznej wymiany były KORZENIE POLSKI I POLSKOŚCI. Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Poznaniu, potem zwiedzaliśmy Gniezno, Toruń i Chełmno. 

Więcej…

Alchemia i Amory w Kuchni 09.02.2018r. Najbardziej prestiżowy konkurs gastronomiczny w województwie kujawsko – pomorskim


SONY DSCTo już VI edycja konkursu dla szkół gastronomicznych „Alchemia i Amory w Kuchni”, który odbył się w naszej szkole 09.02.2018r. Do konkursu zostały zaproszone szkoły z województwa. Z zaproszenia skorzystali: Zespół Szkół CKU w Przemystce, Zespół Szkół Nr 2 w Rypinie, Zespół Szkół Gastronomiczno Hotelarskich w Toruniu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu i reprezentacja gospodarzy- Zespół Szkół CKP Grubno.

Więcej…

,,

FERIE ZIMOWE Z MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W CHEŁMNIE


P1000701 (1)

W dniach 19-23 luty 2018 r uczennice z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach z zakresu kompetencji interpersonalnych, kosmetologicznych i usługowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery. W trakcie zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej na temat kształcenia w zawodzie dietetyka, kosmetyczki i kucharza, ponadto pogłębiła proces dojrzałego i świadomego doboru kierunku kształcenia w oparciu o oferty szkół policealnych i wyższych województwa kujawsko-pomorskiego, oraz przedstawicieli branży gastronomicznej i kosmetologicznej, poprowadzonych przez Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży, Hotel-Gościniec „Pensjonat pod Różą”, Salon kosmetyczny Kinga Kułakowska oraz Salon kosmetyczny „Zakątek urody”.

Więcej…

Dekoracje świąteczne wykonane przez uczniów Technikum Architektury Krajobrazu.


 

25529949_1872747139443710_122990407_nOd 20 listopada uczniowie wszystkich klas Technikum Architektury Krajobrazu zajmują się wykonywaniem kompozycji bożonarodzeniowych. W ramach przedmiotów pracowni uprawy roślin  ozdobnych, pracowni urządzania  i pielęgnacji terenów zieleni oraz innowacji pedagogicznej pt.: „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce” młodzież wykonuje tradycyjne stroiki świąteczne, choinki z zastosowaniem szyszek, mchu czy papieru, wianki na drzwi oraz kartki świąteczne. Więcej…

Co się dzieje podczas pozalekcyjnych zajęć gastronomicznych


got 5Uczniowie klasy 1 TŻ uczestniczą  od września  w dodatkowych zajęciach z „ABC gotowania” w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w latach 2017/2018 dla młodzieży w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe na terenie powiatu chełmińskiego

Co tydzień, w czwartek uczniowie klasy 1 technikum żywienia i usług gastronomicznych przygotowują przepyszne potrawy pod okiem nauczycieli przedmiotów gastronomicznych. Więcej…