poziom_kolor (002)

 

 

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji , w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

  • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – biuro 21
  • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 26.09.2018r.
  • Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji , w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 11.09.2018 r. uchwałą nr 332/2018 dostępnym w biurze 21 oraz sekretariacie szkoły
  • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński