lo

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 

Zespół Szkół CKP w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

 

Lp. Staże zawodowe/ praktyki zawodowe     Razem
dziewczęta chłopcy
Zadanie 1. Organizacja i przeprowadzenie staży zawodowych u pracodawców.
1. staż dla zawodu technik hotelarstwa 20
2. staż dla zawodu technik architektury krajobrazu 3
3. staż dla zawodu technik żywienia i usług gastronomicznych 6
4. staż dla zawodu technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 4
5. staż dla zawodu technik mechatronik 10
Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych u pracodawców.
1. praktyka zawodowa dla kucharza 3
2. praktyka zawodowa dla zawodu mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 4

 

  • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły, biuro koordynatora (biuro 21)
  • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 11-22.06.2018r.
  • Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 21.06.2017 r. uchwałą nr 224/2017 dostępnym w sekretariacie szkoły oraz biurze koordynatora (biuro 21)
  • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński