Obraz na stronie poziom_kolor.jpg

Powiat Chełmiński pozyskał ponad 2 mln środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

– zakup obudowy dydaktycznej na ponad 98 000 zł,

– objęcie 440 uczniów kursami nadającymi dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy m.in.: prawo jazdy kat.B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome, na ponad 530 000 zł,

– objęcie 213 uczniów wysokiej jakości stażami i praktykami zawodowymi zorganizowanymi u pracodawców, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł,

– zorganizowanie 30 atrakcyjnych wizyt studyjnych m.in.: na lotnisko Chopina w Warszawie oraz do firmy logistycznej DACHSER, do portów morskich i firm z branży TSL w Trójmieście, na targi PGA w Poznaniu, z gastronomii w zakresie kuchni bankietowej, molekularnej, finger food,

szkolenia i studia podylomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

– realizację ponad 2000 godzin  dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, ponad 1000 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, oraz ponad 2500 godzin  dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.

 

Pierwsza rekrutacja do projektu została przeprowadzona w styczniu/lutym 2020 r., kolejny nabór uczestników do projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 2 327 377,10 zł

Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł