Historyczna podróż w nieznane … wymiana polsko-niemiecka 2018


(1)W ubiegłą środę, 11 kwietnia  młodzież z Zespołu Szkół CKP w Grubnie pożegnała zaprzyjaźnioną grupę z partnerskiej szkoły w Hann.Münden. To już ósmy rok owocnej współpracy obydwu placówek. Jak co roku osobami odpowiedzialnymi za opracowanie programu i opiekę nad młodzieżą były nauczycielki języków obcych – Andżelina Zapałowska i Aleksandra Zawada ( dziękujemy również za wsparcie p. Marcie Przybylskiej). Tematem przewodnim tegorocznej wymiany były KORZENIE POLSKI I POLSKOŚCI. Naszą przygodę rozpoczęliśmy w Poznaniu, potem zwiedzaliśmy Gniezno, Toruń i Chełmno. 

Tego typu spotkania nie doszłyby do skutku, gdyby nie zaangażowanie wielu osób i wsparcie finansowe instytucji takich jak Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta w Chełmnie. Szczególne podziękowania należą się również Europejskiemu Centrum Wymiany Młodzieży, ponieważ to pracownicy tej placówki wspierają liderów takich wymian w szeregu działań podejmowanych podczas projektów międzynarodowych.

18 20 17 16 14 13 12 11 10 9 8 7 6

3 4 5