RUSZA DRUGA REKRUTACJA do Projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020


Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczyna rekrutację uczniów:

 

 

Lp.

Typ zajęć (forma wsparcia) Liczba przewidywanych miejsc w danym typie zajęć Razem  

Określenie klasy                        

z jakiej uczniowie mogą ubiegać się o udział             

w danym typie zajęć – (dotyczy tylko uczniów)

kobiety mężczyźni
1.       Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy
1. szkolenie pt: „stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie dla technik rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w salach, 2 dni po 8 h 0 20 20 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

2. kurs baristyczny dla technik hotelarstwa w salach 1 dzień – 8h; 8 7 15 Technikum
3. kurs sommelierski dla technika hotelarstwa w salach 2 dni po 8h, 8 7 15 Technikum
4. kurs obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych dla technik rolnik i mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w salach – 160 h teorii w Sali i 96h praktyki poza sal, 0 24 24 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

2. Dodatkowe zajęcia ukierunkowane na uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kompetencji zawodowych.
1. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik rolnik (TR), 1 14 15 Technikum
2. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych (TŻ), 11 1 12 Technikum
3. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik mechatronik (TM), 0 20 20 Technikum
4. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik hotelarstwa (TH), 10 6 16 Technikum
5. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik architektury krajobrazu (TAK), 10 0 10 Technikum
6. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie kucharz (K), 9 3 12 Branżowa Szkoła I stopnia
7. warsztaty przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych (MR), 0 6 6 Branżowa Szkoła I stopnia
8. zajęcia praktyczne z identyfikacji agrofagów dla technik rolnik 1 21 22 Technikum
9. turystyka w obiektach hotelowych dla technik hotalarstwa, 5 1 6 Technikum
10. zajęcia praktyczne kuchnie z różnych stron świata dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 10 2 12 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

11. zajęcia praktyczne ABC sztuki kulinarnej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 10 2 12 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

12. kurs barmański dla technik hotelarstwa, 15 5 20 Technikum
13. zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G1 dla technik hotelarstwa, 6 6 12 Technikum
14. zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G2 dla technik hotelarstwa, 6 6 12 Technikum
15. zajęcia praktyczne z przygotowywania i ekspedycji śniadań hotelowych- G3 dla technik hotelarstwa, 6 6 12 Technikum
16. zajęcia praktyczne z aranżacji wnętrz dla technik architektury krajobrazu, 18 2 20 Technikum
17. zajęcia praktyczne z bukieciarstwa dla technik architektury krajobrazu, 18 2 20 Technikum
18. zajęcia praktyczne z kwalifikacji EE.21 dla technik mechatronik, 0 12 12 Technikum
19. zajęcia praktyczne z zastosowania Solid Edge do parametrycznego projektowania CAD dla technik mechatronik, 0 13 13 Technikum
20. zajęcia praktyczne z korekcji racic dla technik rolnik oraz mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych w terenie 0 15 15 Technikum
21. zajęcia praktyczne z obsługi i napraw sprzętu rolniczego w całośći w terenie 0 20 20 Branżowa Szkoła I stopnia
22. szkolenie z zakresu kuchni molekularnej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

23. szkolenie z zakresu kuchni bankietowej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 6 4 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

24. szkolenie z zakresu finger food dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 7 3 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

25. szkolenie z zakresu drobiu i dzikiego ptactwa dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

26. wizyta studyjna w gospodarstwie rolnym Hendripol sp. z o.o. w Kwęcinie dla technika rolnika, 0 15 15 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

27. szkolenie z zakresu owoców morza dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

28. szkolenie z zakresu kuchni wegańskiej dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz,. 6 4 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

29. szkolenie z zakresu dziczyzny dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 7 3 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

30. szkolenie z zakresu ryby, raki i ślimaki dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

31. szkolenie z zakresu produkcji piekarskiej bezglutenowej  dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 6 4 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

32. szkolenie z zakresu wołowiny dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 7 3 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

33. szkolenie z zakresu mionoporcje, desery restauracyjne dla technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz, 8 2 10 Technikum

Branżowa Szkoła I stopnia

3. Szkolenia/kursy, studia podyplomowe.
1. kursu/szkolenia w zakresie  – Kurs Menagera Restauracji (kurs 7-dniowy w Krakowskiej Szkole Restauratorów w Krakowie) 0 1 1 nie dotyczy
4. Dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy.
1. umiejętne korzystanie z TIK 3 3 6 Technikum
2. język angielski wykorzystywany w biznesie 4 2 6 Technikum
3. umiejętne komunikowanie się w języku angielskim 14 4 18 Technikum
4. umiejętne komunikowanie się w języku niemieckim 9 3 12 Technikum
5. z matematyki 8 4 12 Technikum
6. z geografii 4 2 6 Technikum
7. z chemii 3 3 6 Technikum
8. z fizyki 2 4 6 Technikum
9. z biologii 2 4 6 Technikum
10. przedsiębiorczość a rynek pracy 3 3 6 Technikum

 

  • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – Sekretariat szkoły
  • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – NAJPÓŹNIEJ DO 18.09.2020
  • Uczeń/nauczyciel może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 15.01.2020 r. uchwałą nr 75/2020 dostępnym w biurze projektu (p.21) oraz sekretariacie szkoły.
  • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński