Projekt grantowy Centrum Mistrzostwa Informatycznego


Rozpoczynamy rekrutację na zajęcia szkolne dla uczniów w ramach ogólnopolskiego projektu grantowego Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Projekt „Centrum Mistrzostwa Informatycznego” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. W okresie od października do maja zostanie przeprowadzonych 48 godzin zajęć dodatkowych dla uczniów. Tematyka zajęć obejmować będzie zakres od programowania w językach Scratch, Python, C++ do programowania robotów. Zajęcia prowadzone będą w trzech formach: stacjonarnie, hybrydowo i zdalnie. Szczegółowy harmonogram spotkań zostanie przekazany w późniejszym terminie. Zgłoszenia udziału w grupie projektowej przyjmuje Tomasz Sitek. Grupa może liczyć od 8 do 15 uczestników. Udział w zajęciach grupy projektowej liczony będzie do „Prymusa zawodu Pomorza i Kujaw”.