Powiatowi zawodowcy


 

 

Od stycznia 2020 r. realizowana jest druga edycja projektu  pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

 

Uczestnicy, którzy skorzystają ze wsparcia w ramach projektu:

– uzyskają dodatkowe  kwalifikacje lub kompetencje zawodowe

– nabędą dodatkowe kompetencje kluczowe

– podniosą swoje umiejętności praktyczne, zwiększające ich szanse na rynku pracy.

 

Natomiast szkoły objęte projektem: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie i  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zostały doposażone w sprzęt zakupiony przy współfinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Planowane wskaźniki realizacji projektu/Planowane efekty:

– 171 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje umiejętności praktyczne

– 180 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne

– 2 nauczycieli kształcenia zawodowego uzyska kwalifikacje lub nabędzie kompetencje

– 337 uczniów podniesie, nabędzie lub uzupełni swoje kompetencje zawodowe

– 3 szkoły kształcenia zawodowego zostały doposażone w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego.