REKRUTACJA DO PROJEKTU „Nowoczesne kształcenia zawodowe w powiecie chełmińskim – II” – START!

loga

 

REKRUTACJA DO PROJEKTU – START!

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie przypomina, że od WRZEŚNIA 2020 r. startuje rekrutacja do drugiej edycji projektu  pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

 • Jesteś uczniem/nauczycielem w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie?

 

 • Chcesz zdobyć dodatkowe kompetencje/umiejętności zwiększające Twoje szanse zatrudnienia na rynku pracy?

 

Ten projekt jest dla Ciebie!

 

Dodatkowe formy wsparcia w postaci: kursów/szkoleń, dodatkowych zajęć, wizyt studyjnych, staży i praktyk zawodowych oraz studiów podyplomowych organizowane w ramach projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”, pomogą Ci rozwinąć Twoje umiejętności praktyczne oraz zwiększyć kompetencje zawodowe.

 

Zgłoś się do  szkolnego koordynatora w Twojej szkole:

ZS CKZ w Grubnie – Marcin Sowiński

 

 

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 30.09.2022 r.

Wartość projektu: 2 327 377,10 zł

Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł

unnamed

 

 

 

 

 

 

wplata-na-pfron

article_pic_chcenawczoraj_stereotypy-25

Obraz na stronie poziom_kolor.jpg

Powiat Chełmiński pozyskał ponad 2 mln środków zewnętrznych na realizację projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – II”.

Od stycznia 2020 r. w Zespole Szkół nr 2 w Chełmnie oraz Zespole Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie rozpoczęła się realizacja w/w projektu. Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 421 uczniów i 2 nauczycieli.

W ramach projektu zaplanowano:

– zakup obudowy dydaktycznej na ponad 98 000 zł,

– objęcie 440 uczniów kursami nadającymi dodatkowe uprawnienia zwiększające szanse na rynku pracy m.in.: prawo jazdy kat.B, spawanie metodą TIG i MAG, na wózki jezdniowe, z obsługi i eksploatacji kombajnów zbożowych, baristyczny, z obsługi suwnic sterowanych, na samobieżne podesty ruchome, na ponad 530 000 zł,

– objęcie 213 uczniów wysokiej jakości stażami i praktykami zawodowymi zorganizowanymi u pracodawców, którym zostanie wypłacone stypendium w wysokości 1 750 zł,

– zorganizowanie 30 atrakcyjnych wizyt studyjnych m.in.: na lotnisko Chopina w Warszawie oraz do firmy logistycznej DACHSER, do portów morskich i firm z branży TSL w Trójmieście, na targi PGA w Poznaniu, z gastronomii w zakresie kuchni bankietowej, molekularnej, finger food,

szkolenia i studia podylomowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego,

– realizację ponad 2000 godzin  dodatkowych warsztatów przygotowujących do egzaminu zawodowego, ponad 1000 godzin dodatkowych zajęć praktycznych, oraz ponad 2500 godzin  dodatkowych zajęć przygotowujących do matury.

 

Pierwsza rekrutacja do projektu została przeprowadzona w styczniu/lutym 2020 r., kolejny nabór uczestników do projektu rozpocznie się we wrześniu 2020 r.

Okres realizacji projektu: 01.01.2020 r. – 31.07.2022 r.

Wartość projektu: 2 327 377,10 zł

Dofinansowanie: 2 094 639,39 zł

 

poziom_kolor (002)

 

 

OGŁOSZENIE

RUSZA REKRUTACJA do Projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji , w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020

 • Miejsce pobrania i składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – biuro 21
 • Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Projektu – 26.09.2018r.
 • Uczeń może się zapoznać z Regulaminem Szczegółowym, określającym zasady rekrutacji i udziału w ramach projektu „Rozwój i podnoszenie kompetencji , w tym kluczowych uczniów z powiatu chełmińskiego” przyjętym przez Zarząd Powiatu w Chełmnie w dniu 11.09.2018 r. uchwałą nr 332/2018 dostępnym w biurze 21 oraz sekretariacie szkoły
 • Funkcję szkolnego koordynatora pełni: Marcin Sowiński

 

FERIE ZIMOWE Z MŁODZIEŻOWYM CENTRUM KARIERY W CHEŁMNIE

P1000701 (1)

W dniach 19-23 luty 2018 r uczennice z naszej szkoły uczestniczyły w warsztatach z zakresu kompetencji interpersonalnych, kosmetologicznych i usługowych organizowanych przez Młodzieżowe Centrum Kariery. W trakcie zajęć młodzież miała okazję dowiedzieć się więcej na temat kształcenia w zawodzie dietetyka, kosmetyczki i kucharza, ponadto pogłębiła proces dojrzałego i świadomego doboru kierunku kształcenia w oparciu o oferty szkół policealnych i wyższych województwa kujawsko-pomorskiego, oraz przedstawicieli branży gastronomicznej i kosmetologicznej, poprowadzonych przez Europejskie Centrum Wymiany Młodzieży, Hotel-Gościniec „Pensjonat pod Różą”, Salon kosmetyczny Kinga Kułakowska oraz Salon kosmetyczny „Zakątek urody”.

więcej

Prace uczniów Technikum Architektury Krajobrazu wykonane w ramach innowacji: „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”

15Od  września  2015  roku w zawodzie technik architektury  realizowane są  dwie innowacje pedagogiczne:

– „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”

– „Geodezja w  architekturze krajobrazu”

Zajęcia z  zakresu innowacji  realizowane  są w  ramach  przedmiotów  zawodowych oraz zajęć  dodatkowych i są poszerzeniem tresci programowych z podstawy programowej dla technikum architektury krajobrazu. więcej

Współpraca hoteli i restauracji z naszą szkołą

 SONY DSC Coraz większa ilość naszych uczniów bierze udział w organizowanych stażach zawodowych. Największa ilość staży jest skierowana dla żywieniowców i hotelarzy, dlatego że współpraca z tymi przedsiębiorstwami układa się bardzo dobrze. Młodzież przygotowuje w zakładach pracy imprezy okolicznościowe, sporządza potrawy, przygotowuje bufety, obsługuje gości. Oprócz  staży  w przedsiębiorstwach tych realizowana jest obowiązkowa praktyka zawodowa, a także uczestniczą one w promocji szkoły czy organizowanych przez szkołę konkursach, jak np. „Alchemia i Amory w Kuchni”.

więcej

Rusza kolejna inwestycja!

logo

Utworzenie pracowni hodowlanej w ZS CKP w Grubnie

 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

więcej

KOLEJNY PROJEKT DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

KOLEJNY PROJEKT DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

- logo_pokl.jpg

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznegow ramach Programu Operacyjnego – Kapitał Ludzki

„Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV”

to projekt wdrażany w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 mający na celu poprawę atrakcyjności i podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego wśród 395 uczniów w zakresie rozszerzenia i modernizacji oferty edukacyjnej poprzez wdrożenie programu rozwojowego w 5 szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim do 31.08.2014 r.

 

Projekt jest realizowany przez Powiat Chełmiński w partnerstwie z:

Gminą Unisław.

 

Grupę docelową stanowią uczniowie następujących szkół:

– Zespołu Szkół nr 2 w Chełmnie,

– Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,

– Zespołu Szkół Zawodowych w Unisławiu.

 

W ramach projektu zaplanowano:

 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 • zajęcia specjalistyczne,
 • zajęcia z opieki pedagogiczno-psychologicznej,
 • zajęcia pozalekcyjne rozszerzające wiedzę oraz zajęcia z zakresu podnoszenia kompetencji kluczowych i rozwijania praktycznych umiejętności zawodowych,
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe,
 • współpraca szkół z pracodawcami i/lub instytucjami rynku pracy,
 • wycieczki zawodoznawcze i edukacyjne,
 • program promujący godzenie życia zawodowego z rodzinnym.

 

W ramach projektu zostanie, również zakupiona obudowa dydaktyczna m.in.: sprzęt RTV, sprzęt AGD, narzędzia, pomoce naukowe, podręczniki oraz materiały piśmiennicze i papiernicze.

 

Okres realizacji Projektu  –  od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r.

Wartość Projektu         –  469 548,46  PLN ( z czego dofinansowanie wynosi 399 116,19 PLN).

Ruszyła kolejna rekrutacja uczniów na praktyki i płatne staże zawodowe

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód-pewna praca”

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Uczniowie naszej szkoły zaintesowani udziałem w dodatkowych praktykach zawodowych a następnie płatnych stażach wakacyjnych proszeni są o złożenie do p. Doroty Żulewskiej w terminie do dnia 20.12.2013r. dokumentacji rekrutacyjnej dostępnej w sekretariacie szkoły.

więcej

ZAPYTANIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

realizowane w ramach projektu „Atrakcyjne kształcenie zawodowe w powiecie chełmińskim – IV” realizowanym przez Powiat Chełmiński w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę usługi:

 

1. Zamawiający:

Powiat Chełmiński, ul. Harcerska 1, 86-200 Chełmno

 

2. Realizator projektu:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie, 86-212 Stolno

 

3. Przedmiot zamówienia:

Transport osób (uczniów i opiekunów) do kina (Toruń, Bydgoszcz, Świecie)

Łączna ilość km – 400

 

4. Termin realizacji zamówienia:

od października 2013r. do kwietnia 2014r.

 

5. Kryterium oceny:

Waga 100% – cena za1 km

więcej

Staże dla uczniów ZS CKP w Grubnie

Uczniowie naszej szkoły w okresie wakacyjnym odbywali płatne staże w zawodach w których się kształcą.Tym sposobem rozszerzyliśmy współpracę z przedsiębiorcami w branży hotelarsko-gastronomicznej, ekonomicznej, rolniczej i ogrodniczej (architektura i projektowanie ogrodów).

 

 

więcej

Ruszyła rekrutacja na praktyki i płatne staże zawodowe !!!

Uczniowie naszej szkoły zainetesowani udziałem w dodatkowych praktykach zawodowych a następnie płatnych stażach wakacyjnych proszeni są o złożenie do p. Doroty Żulewskiej w terminie do dnia 26.04.2013r.w sprawie  niezbędnej dokumentacji rekrutacyjnej.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Dobry zawód-pewna praca”

Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcejSzkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.