Prace uczniów Technikum Architektury Krajobrazu wykonane w ramach innowacji: „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”


15Od  września  2015  roku w zawodzie technik architektury  realizowane są  dwie innowacje pedagogiczne:

– „Bukieciarstwo i florystyka w praktyce”

– „Geodezja w  architekturze krajobrazu”

Zajęcia z  zakresu innowacji  realizowane  są w  ramach  przedmiotów  zawodowych oraz zajęć  dodatkowych i są poszerzeniem tresci programowych z podstawy programowej dla technikum architektury krajobrazu.

Oto  kilka  kompozycji wykonanych przez  uczniów  Technikum Architektury Krajobrazu:

1 2 3 4 5 6

????

????

????

????

9 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26