zapytanie ofertowe na sukcesywna dostawę MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSERO


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa MATERIAŁÓW BIUROWYCH ORAZ PAPIERU KSERO. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3 – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE