Marketing w hotelu


Ważnym zadanie działu marketingu w hotelu jest tworzenie kampanii reklamowych: przekazowych , informacyjnych, eventów czy akcji public relations na zewnątrz, a zawsze powtarzam, że efektywne działania marketingowe należy zacząć od samego początku, czyli zbudowania strategii. To właśnie strategia pozwala nam na określenie tego, gdzie jesteśmy versus, gdzie chcemy się znaleźć. Na podstawie informacji internetowych i rozpoznania terenu II klasa Technikum Hotelarskiego stworzyła własne kampanie reklamowe wykorzystujące takie metody jak: najlepsze karty, poświadczenia, za procesją, animacji czy porównania.

Dobry hotelarz to osoba dbająca o własny obiekt i reagująca na potrzeby gości, by znać te wartości należy dobrze przeprowadzić działania w zakresie zdobywania informacji a przede wszystkim przeprowadzić analizę SWOT ( moce strony, słabe strony, szansę i zagrożenia). Te działania pozwolą na przygotowania się na nowe trendy w dynamicznie rozwijającej się branży hotelowej w dzisiejszych czasach mimo pandemii.

Projekt kampanii reklamowej 1

Projekt kampanii reklamowej 2

Projekt kampanii reklamowej 3