Kampania profilaktyczna


W listopadzie i w grudniu w naszej szkole trwała kampania profilaktyczna. Klasy I uczestniczyły w zajęciach z profilaktyki uzależnień ( uczyły się m.in. asertywności), które prowadziła terapeutka z Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu. W ramach kampanii trwał „Tydzień bez nałogów”. Można było posłuchać audycji w radiowęźle oraz otrzymać ulotki na temat szkodliwości używek. Więcej…