Szkolny konkurs „Aranżacja stołów bożonarodzeniowych”


Szkolny konkurs odbył się 20.12.2011 roku w sali gimnastycznej ZS CKP w Grubnie. W konkursie wzięło udział dwanaście grup hotelarsko-gastronomicznych. Hasłami przewodnimi konkursu były: innowacyjność, tradycja i zgodność z zasadami obsługi konsumenta. Te czynności oceniało profesjonale jury w składzie:

Jury w składzie: Piotr Osika, Urszula Kubiak, Małgorzata Gostkowska, Barbara Lejman oraz Grażyna Dombek.

Jury w składzie: Piotr Osika, Urszula Kubiak, Małgorzata Gostkowska, Barbara Lejman oraz Grażyna Dombek.

przewodniczący Komisji Oświaty Piotr Osika, kierownik Hotelu Centralnego Urszula

Kubiak, członek zarządu Europejskiego Centrum Wymiany Młodzieży Małgorzata Gostkowska, dyrektor do spraw wychowawczych ZS CKP Barbara Lejman oraz nauczycielka przedmiotów zawodowych Grażyna Dombek.

Wyniki konkursu szkolnego:

Pierwsze  miejsce zajęły

dziewczęta z IV TH,

II – dziewczęta z III TŻIII –  dziewczęta z I TAHWszystkim gratulujemy.

Konkurs miał bardzo wysoki poziom, a zespoły były perfekcyjnie przygotowane.