Kampania profilaktyczna


W listopadzie i w grudniu w naszej szkole trwała kampania profilaktyczna. Klasy I uczestniczyły w zajęciach z profilaktyki uzależnień ( uczyły się m.in. asertywności), które prowadziła terapeutka z Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu. W ramach kampanii trwał „Tydzień bez nałogów”. Można było posłuchać audycji w radiowęźle oraz otrzymać ulotki na temat szkodliwości używek.

Dnia 1 grudnia czyli w Światowym Dniu AIDS odbył się spektakl „MUR” przygotowany przez klasę III THE. Odbywał się również konkurs plastyczny, którego celem było zwrócenie uwagi na zagrożenia wynikające z palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz podejmowania innych zachowań ryzykownych, które mogą prowadzić do zakażenia HIV.