Czas na podsumowanie


Apel, który odbył się 17 września, poświęcony był podsumowaniu minionego roku szkolnego.

Dyr. Lejman przedstawiła statystykę dotyczącą frekwencji i wyników nauczania. Najwyższą średnią, powyżej 5,0, osiągnęły Kamila Szulc /IVTHE/  i Natalia Sałata /IIITAH/.

Na zakończenie pani dyrektor przypomniała o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole jak i w drodze do domu.

 

Więcej…

,

Konkurs recytatorski


„Bo więcej waży jedna dobra strofa, niż ciężar wielu pracowitych stronic” – Czesław Miłosz.

 

Miłośnicy poezji spotkali się 8 lutego, by zaprezentować swoje ulubione utwory poetyckie. W Szkolnym Konkursie Recytatorskim wzięło udział 10 uczniów z różnych klas. Recytowali wiersze między innymi Szymborskiej, Broniewskiego i Mickiewicza. Komisja konkursowa w składzie: p.Barbara Lejman, p.Marianna Forsztek, p.Roksana Makowska i p. Maria Małecka, oceniając, brała pod uwagę dobór repertuaru, kulturę słowa, dykcję, interpretację i ogólny wyraz  artystyczny.

Wyniki konkursu: Więcej…

Wyniki konkursu na „Stroik bożonarodzeniowy”


W ZS CKP w Grubnie odbył się konkurs na „Stroik bożonarodzeniowy” zorganizowany przez Sylwię Drążkowską-Murak, którego celem było:

kultywowanie i podtrzymywanie tradycji i folkloru związanego ze świętami Bożego Narodzenia,

edukacja młodzieży w zakresie poznawania obyczajów, symboliki i znaczenia świątecznych elementów związanych z obrzędowością ludową,

pobudzenie aktywności twórczej, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.

Do konkursu zgłoszono 22 piękne  stroiki, z  których 20 grudnia 2011  roku  jury  w składzie: Więcej…

Kampania profilaktyczna


W listopadzie i w grudniu w naszej szkole trwała kampania profilaktyczna. Klasy I uczestniczyły w zajęciach z profilaktyki uzależnień ( uczyły się m.in. asertywności), które prowadziła terapeutka z Towarzystwa „Powrót z U” w Toruniu. W ramach kampanii trwał „Tydzień bez nałogów”. Można było posłuchać audycji w radiowęźle oraz otrzymać ulotki na temat szkodliwości używek. Więcej…