Czas na podsumowanie


Apel, który odbył się 17 września, poświęcony był podsumowaniu minionego roku szkolnego.

Dyr. Lejman przedstawiła statystykę dotyczącą frekwencji i wyników nauczania. Najwyższą średnią, powyżej 5,0, osiągnęły Kamila Szulc /IVTHE/  i Natalia Sałata /IIITAH/.

Na zakończenie pani dyrektor przypomniała o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole jak i w drodze do domu.