Czas na podsumowanie

Apel, który odbył się 17 września, poświęcony był podsumowaniu minionego roku szkolnego.

Dyr. Lejman przedstawiła statystykę dotyczącą frekwencji i wyników nauczania. Najwyższą średnią, powyżej 5,0, osiągnęły Kamila Szulc /IVTHE/  i Natalia Sałata /IIITAH/.

Na zakończenie pani dyrektor przypomniała o konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w szkole jak i w drodze do domu.

 Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.