zapytania ofertowe 2015

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na poniżej zaprezentowane asortymenty:

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 15.12.2015r. do godz. 15.00

 Uwaga!

Proszę o dopisek na kopercie lub w tytule e-maila jakiego zapytania dotyczy oferta.

Dopuszcza się złożenie oferty:

– w formie pisemnej na adres Zespół Szkół CKP, Grubno 56, 86-212 Stolno

(adres zamawiającego)

– za pośrednictwem faksu 56 686-21-78 lub

(nr faksu)

– za pośrednictwem poczty elektronicznej marcin.sowa@o2.pl

(adres e-mail)

 

Kryterium wyboru: jak najniższa cena brutto.

 

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaną Państwo poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.Szkoła

Zespół Szkół CKP Grubno jest położony w bliskiej odległości od Chełmna. Dzięki bezpośredniej lokalizacji przy drodze krajowej nr 1 szkoła ma dogodny dojazd ze wszystkich kierunków.

W naszej szkole średniej uczy się młodzież z wielu okolicznych miejscowości np. Chełmno, Świecie, Chełmża, Papowo Biskupie, Unisław, Kijewo Królewskie, Lisewo, Starogród, Brzozowo.