POSTĘPOWANIE NR 02/03/2024 w trybie zapytania ofertowego na zakup wyposażenia do sal


Data  22.03.2024r.

 postępowanie nr 02/03/2024

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do sal

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2.1 – 2.2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

załącznik nr 2.1

załącznik nr 2.2

załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 3- projekt umowy