POSTĘPOWANIE NR 01/04/2024 w trybie zapytania ofertowego – usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych na ścianach w budynku internatu (stołówka, sala konferencyjna oraz hol do półpiętra)


                                                                                  Data  30.04.2024r.

 postępowanie nr 01/04/2024

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Dane Zamawiającego:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56, 86-212 Stolno

Tel. / fax. 56 686-21-78, e-mail: sekretariat@grubno.pl, http://www.grubno.pl

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na pocięciu, oklejeniu i zamontowaniu płyt meblowych na ścianach w budynku internatu (stołówka, sala konferencyjna oraz hol do półpiętra)

 Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 2.1 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Załącznik nr 4

ZAPYTANIE OFERTOWE

załącznik nr 2.1

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy

załącznik nr 1 – formularz oferty