POSTĘPOWANIE NR 02/01/2024 na wykonanie rocznej okresowej kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych


                                                            Data  16.01.2024r.

 

 postępowanie 02/01/2024

 ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego.

 

  1. Nazwa zadania: wykonanie rocznej okresowej kontroli, polegającej na sprawdzeniu stanu sprawności technicznej elementów budynku narażonych na szkodliwy wpływ warunków atmosferycznych obiektów budowlanych będących w zasobach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.).

Postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o ustawę z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych,

 

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

l.p. obiekt lokalizacja Powierzchnia użytkowa Termin wykonania przeglądu
1.         Szkoła z salą gimnastyczną

(budynek wolnostaojący)

Grubno

86-212 Stolno

2847,4m2 do 31.01.2024
2.         Internat szkolny

(budynek wolnostaojący)

Grubno

86-212 Stolno

1738,53m2 do 31.01.2024
3.         Budynek po byłej kotłowni

(budynek wolnostojący)

Grubno

86-212 Stolno

155m2 do 31.01.2024
4.         Kotłownia

(budynek przyległy do budynku internatu)

Grubno

86-212 Stolno

15m2

pow. zabud.

do 31.01.2024

 

  1. Termin realizacji zamówienia : do 31.01.2024

WZÓR UMOWY

załącznik nr 2 – kosztorys

ZAPYTANIE OFERTOWE

FORMULARZ OFERTOWY