POSTĘPOWANIE NR 01/05/2023 na remont pomieszczeń szkolnych


Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

  1. remont Sali lekcyjnej 202 na II piętrze w budynku szkoły wraz z materiałem,
  2. remont pokoi noclegowych nr 308 oraz 332 na II piętrze w budynku internatu wraz z materiałem.

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Termin realizacji zamówienia : 15.05.2023 – 31.07.2023

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

  1. W przypadku formy papierowej: w kopercie z dopiskiem „Oferta do postępowania nr 01/05/2023. Nie otwierać do dnia 05.2023 godz. 9.15” na adres Zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, Stolno 86-212
  2. W przypadku składania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: marcin.sowinski@grubno.pl w terminie do dnia 12.05.2023 do godz. 9.00

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy. — maj 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE