POSTĘPOWANIE NR 02/10/2022 w trybie zapytanie ofertowego polegającego na wykonaniu remontu pomieszczeń szkolnych


Grubno, 24.10.2022r.

Przedmiotem zamówienia jest: remont pomieszczeń szkolnych:

  1. zaadaptowanie zaplecza kawiarenki na pomieszczenie socjalne pracowników obsługi,
  2. remont Sali nr 20 na parterze,
  3. remont Sali lekcyjnej 203 na II piętrze w budynku szkoły,
  4. remont pokoi noclegowych nr 328, 308, 332 na II piętrze w budynku internatu

Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – kosztorys oraz załączniku nr 1 do kosztorysu. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

 

Miejsce oraz termin złożenia oferty: w terminie do dnia 10.11.2022 do godz. 9.00

 

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 do kosztorysu – zakres prac

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz oferty

załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – kosztorys

załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – projekt umowy.

ZAPYTANIE OFERTOWE