POSTĘPOWANIE NR 01/12/2022 NA wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 1 osoby oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 32 osób.


Grubno, 06.12.2022r.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii B dla 1 osób oraz organizacji i przeprowadzeniu kursu prawa jazdy kategorii T dla 32 osób.

Kursy prawa jazdy kat. B i T powinny być przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212.) oraz innych odpowiednich przepisów prawa. Na podstawie tych przepisów oferent zobowiązany jest do dokonania egzaminu wewnętrznego z części teoretycznej i praktycznej.

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW ZAMÓWEINIA ZAWIERA PLIK – ZAPYTANIE OFERTOWE (plik do pobrania poniżej).

 

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 14.12.2022 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

  • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie, Grubno 56, 86-212 Stolno
  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): andrzej.wojciechowski@grubno.pl
  • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 1/12/2022”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

WZÓR umowy prawo jazdy

załącznik nr 1 – formularz oferty

ZAPYTANIE OFERTOWE