zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK


Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK. Szczegółowy zakres zamówienia został określony z załączniku nr 2 do zapytania – formularz cenowy. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Projekcie umowy.

załącznik nr 1 – formularz oferty

załącznik nr 2 – kosztorys

załącznik nr 3 – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE