zapytanie ofertowe – zakup projektorów multimedialnych


Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa projektorów w ramach realizacji Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, zwanych dalej „produktami”, dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie.

Ofertę zawierającą żądane informacje proszę złożyć do dnia 23.11.2021 do godziny 9.00

Dopuszcza się złożenie oferty::

  • W formie pisemnej na adres:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

  1. Ignacego Łyskowskiego w Grubnie

Grubno 56

86-212 Stolno

  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w postaci skanu (wersja nieedytowalna np. PDF): sowinski@grubno.pl
  • z dopiskiem: „Oferta do postępowania nr 1/11/2021”

 

Pozostałe szczegóły zamówienia w załącznikach.

 

FORMULARZ__OFERTOWY

Kosztorys

załącznik nr 3 – projekt umowy

ZAPYTANIE OFERTOWE