Terminy postępowania KKZ


Terminy rekrutacji KKZ

Terminy rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1. Od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)

do 14 sierpnia 2023 r. (wtorek)

 do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów.
2. Do 16 sierpnia 2023 r. (środa)

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów.
3.  Do 17 sierpnia 2023 r. (czwartek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. Od 17 sierpnia 2023 r. 

od godz. 12.00  do 21 sierpnia 2022 r. (poniedziałek)

 do godz. 15.00

Uzupełnienie przez kandydatów brakujących dokumentów.
5. Do  22 sierpnia 2023 r. (wtorek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Od 22 sierpnia 2023 r. od godz. 12.00

do 29 sierpnia 2023r.(wtorek) do godz. 15.00

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.