Terminy postępowania KKZ


terminy rekrutacji internat i kkz

 Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025  na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

 

1. Od 13 maja 2024 r. (poniedziałek)

do 13 sierpnia 2024 r. (wtorek)

 do godz. 15.00

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów.
2. Do 14 sierpnia 2024 r. (środa)

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie na KKZ oraz wymaganych dokumentów.
3.  Do 15 sierpnia 2024 r. (czwartek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
4. Od 15 sierpnia 2024 r. 

od godz. 12.00  do 19 sierpnia 2024 r. (poniedziałek)

 do godz. 15.00

Uzupełnienie przez kandydatów brakujących dokumentów.
5. Do  20 sierpnia 2024 r. (wtorek)

do godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną  listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
6. Od 20 sierpnia 2024 r. od godz. 12.00

do 27 sierpnia 2024r.(wtorek) do godz. 15.00

Przeprowadzenie postępowania uzupełniającego.

 

 

Dyrektor szkoły: