Zajęcia z matematyki


W szkole odbywają się zajęcia wyrównawcze  dla uczniów klas I, mających trudności w nauce matematyki.

 

Prowadzone są również zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym.W ramach zajęć powtarzane są zagadnienia z poszczególnych działów matematyki. Bliższe informacje można uzyskać u pani Izabeli Chylińskiej i pana Sławomira Kręcickiego.