1307310067_213194800_1-Zdjecia–MATEMATYKA-FIZYKA-CHEMIA-ANALIZA-LOGIKAPRZYGOTOWANIE-DO-EGZAMINoW