Witaj szkoło!


W czwartek, 1 września wróciliśmy do szkoły  po dwumiesięcznej przerwie, opaleni, z uśmiechami na twarzach, ale przede wszystkim wypoczęci i gotowi do nauki. W naszym życiu wiele rzeczy uległo zmianie. Nie tylko jesteśmy starsi, mądrzejsi, ale także mamy nowe postanowienia na ten rok szkolny. Zgromadzonych uczniów i nauczycieli powitał dyrektor Jan Went, który przede wszystkim życzył dużo cierpliwości, wytrwałości i sukcesów w nowym roku szkolnym. Dyrektor przedstawił również dwie nowe nauczycielki, panią Martę Przybylską (architektura krajobrazu) oraz panią Justynę  Wojtas (żywienie człowieka), które zasilą Grono Pedagogiczne.

Rozpoczęcie roku szkolnego było znakomitą okazją do wręczenia nagród najlepszym uczniom klas technicznych, którzy odbywali wakacyjne praktyki zawodowe.

Do powitania wszystkich przybyłych przyłączyła się również pani wicedyrektor Dorota Żulewska, która korzystając z okazji przedstawiła wychowawców klas pierwszych:

p. Anna Pikulska – klasa ITŻ,
p. Izabela Chylińska – ITR,
p. Krzysztof Jaruszewski – ITAH,
p. Aleksandra Hanisz – IKMG,
p. Jan Januszewski – IMR.